Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Situationer, när man ska inte ansökä tillgodoräknande

Läs först universitetets anvisningar här: Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande.

Om prestationen är redan i registret, ska man inte ansöka om tillgodoräknande (de enda undantag är kurser som du tänker använda i en annan examen vid Aalto). Att ersätta kursen med en annan prestation i Aalto eller att inkludera Aaltos studier i examen behandlas huvudsakligen genom studieplanen. Se, hur slutförda studier placeras till studieplanen: Placera slutförda studier i din studieplan och Lägg till ett redan genomfört studieavsnitt/en redan genomförd studiehelhet.

...

Hur ansöker jag om tillgodoräknande?  

...

Observera ett vid ansökan om tillgodoräknande, en ansökan motsvarar en studieprestation i registret. Därför, om du ansöker tillgodoräknande för ett biämne, kommer du att ansöka om varje kurs separat.

Du kan ansöka om tillgodoräknande i tre olika situationer.

Ersätt ett studieavsnitt

 • Du kan ersätta ett studieavsnitt i din examen med motsvarade studier som du genomfört någon annanstans eller kompetens som du förvärvat på något annat sätt. Ersättning förutsätter att studierna har motsvarande innehåll. Ansök om ersättning i Sisu

...

Du påbörjar din ansökan via kursbeskrivningen. Välj Tillgodoräknande under fliken Ersättande studier. 

Navigera till kursbeskrivningenImage Modified

'Till ansökan' ligger under ersättande studierImage Modified

Ersätt en kurs  

...

Mata in uppgifterna som efterfrågas under Lägg till uppgifter om ersättande.

Ansökan om ersättande av studierImage Modified

Tilläggande av studie eller kunskapImage Modified

Du kan lägga till kurser, annan kompetens eller båda två på din ansökan. Lägg till alla studier och all kompetens som du motiverar din ansökan om ersättning med på samma ansökan. 

...

 • Välj också om du vill få beslutet om tillgodoräknandet enbart i Sisu eller även per post.

Informationen som krävs för ansökanImage Modified


Välj också om du vill få beslutet om tillgodoräknandet enbart i Sisu eller även per post.

Val om hur beslutet ska synasImage Modified

När du har skickat in ansökan kan du skriva ut den om du vill (se bilden nedan).

...

 • Du kan lägga till bilagor i din ansökan när den har statusen Begärd.
 • Du kan inte ta bort bilagorna efter att du har skickat in ansökan.
 • När ansökan gått vidare för behandling kan du inte längre lägga till bilagor.

Ansökans uppgifterImage Modified

Anchor
sisällyttäminen
sisällyttäminen
Ansök om att inkludera studier eller kompetens 

...

Om du inte har ett studieutkast hittar du ansökan i trepunktsmenyn i din studieplan. Öppna menyn och klicka på Ansök om inkludering av tidigare förvärvad kompetens.

Inkludering av kompetens ligger under tre punkternaImage Modified

'Planerad plats' under ansökanImage Modified

 • Välj först var i examensstrukturen du vill placera studierna eller kompetensen. Kontakta studerandeservicen vid ditt utbildningsprogram innan du ansöker om du är osäker. 
 • Namnge kompetensen och fyll i informationen som efterfrågas.
 • Välj också om du vill få beslutet om inkluderande enbart i Sisu eller även per post. 
 • Lägg till alla studier och all kompetens som du motiverar din ansökan om inkluderande med på samma ansökan.
  • Särskilj vilka delar som har genomförts vid olika högskolor eller motsvarande. Den ursprungliga prestationsplatsen och prestationsdatumet för de tillgodoräknade studierna kommer att synas på studieprestationsutdraget.  
 • När du har skickat in ansökan kan du skriva ut den om du vill (se bilden nedan).
 • Du kan också återkalla din ansökan. Observera att en återkallad ansökan inte kan skickas in för behandling på nytt.
  • Du kan lägga till bilagor i din ansökan när den har statusen Begärd.
  • Du kan inte ta bort bilagorna efter att du har skickat in ansökan. 
  • När ansökan gått vidare för behandling kan du inte längre lägga till bilagor. 

Ansökans uppgifterImage Modified

Ansök om personlig prestation 

...

Om du inte har ett studieutkast hittar du ansökan i trepunktsmenyn i din studieplan. Öppna menyn och klicka på Ansök om personlig prestation.

Ansökan om personlig prestation ligger under tre punkternaImage Modified

'Planerad plats' under ansökanImage Modified

Välj först var i examensstrukturen du har kommit överens om att studierna eller kompetensen ska placeras. 

...

För att skapa ett studieutkast ska du först välja den studiehelhet i din studieplan som du vill inkludera utkastet i. Du kan lägga till utkastet antingen under studiehelheten eller under mellanrubriken. Kontakta studerandeservicen vid ditt utbildningsprogram om du är osäker på var du ska placera ditt studieutkast.

'Lägg till studieutkast' under valfria studierImage Modified

Uppgifter som ska inkluderas på studieutkastet:  

 • Namn på studierna (t.ex. utbytesstudier, språkstudier vid Helsingfors universitet)
 • Studiernas planerade omfattning
 • Studiernas planerade prestationsplats
 • En fri beskrivning av vad du tänker göra och hurdan kompetens du tänker förvärva. 

Informationen som krävs för studieutkastImage Modified

Studieutkast i studieplan

...

Öppna studieutkastet, klicka på Föreslå prestation och gå vidare till att ansöka om inkluderande eller personlig prestation.

Studieutkast-fönstretImage Modified

Ansökan om ersättande prestationImage Modified

Namnge kompetensen och fyll i informationen som efterfrågas. 

...

 • Du kan lägga till bilagor i din ansökan när den har statusen Begärd.
 • Du kan inte ta bort bilagorna efter att du har skickat in ansökan.
 • När ansökan gått vidare för behandling kan du inte längre lägga till bilagor.

Anchor
samat
samat
Inkludera samma studier i flera examina vid Aalto-universitetet

Att inkludera samma studier i två olika examina vid Aalto-universitetet förutsätter tillgodoräknande. Tillgodoräknande tillämpas i situationer där du 

 • redan har avlagt en examen vid Aalto-universitetet och avlägger ytterligare en examen vid Aalto-universitetet (till exempel ekonomie kandidatexamen -> teknologie kandidatexamen; teknologie kandidatexamen -> teknologie kandidatexamen) 
  • Planera in studierna från din gamla examen med ett studieutkast och använd det för att ansöka om godkännande. 
  • OBS! För obligatoriska studier (t.ex. språk), ansök om ersättning
 • avlägger två examina vid Aalto-universitetet samtidigt (till exempel DI och EM) 
  • Placera studieavsnitten i original i den examen som de i första hand tillhör. Sedan kan du placera dem i din andra examen via ett studieutkast (till exempel huvudämnesstudier i ekonomi kan placeras i de fritt valbara studierna för en kandidatexamen i teknik.  Ansök om tillgodoräkning via studieutkastet.
  • OBS! För obligatoriska studier (t.ex. språk), ansök om ersättning
 • Om du genomför ett biämne som kan placeras i båda examina ska du i första hand inkludera den i den examen som blir klar först, och som ett studieutkast i den examen som blir klar senare.  

...

Om din ansökan om tillgodoräknande godkänns registreras studieprestationen automatiskt. 

Meddelande-knappen i sidhuvudets menyImage Modified

På bilden ser du en inkluderad studieprestation: presationen har statusen ”inkluderat”, prestationsdatumet är det ursprungliga prestationsdatumet och uppgifter om den ursprungliga prestationen finns i tilläggsuppgifterna.  

Inkluderad studieprestation under studerandes prestationerImage Modified

Ersatt studieavsnitt

Ett ersatt studieavsnitt registreras som genomfört och du ser informationen om ersättningen och beslutet i kursbeskrivningen.

Vy över utförd kursImage Modified

Ersättande studier under kursbeskrivningenImage Modified

Inkluderade studier och personliga prestationer 

Om du har ansökt om inkluderande eller personlig prestation via ett studieutkast syns prestationen på studieutkastets plats i studieplanen. 

Utförd kurs som del av studiehelhetImage Modified

Om du har ansökt utan ett studieutkast inkluderar beslutet en länk för att placera prestationen i planen. Klicka på länken för att övergå till planen och placera studierna på rätt plats. 

Instructionen: Att skapa en studieplan (ISP)#Placeraslutf%C3%B6rdastudieridinstudieplan

'Lägg till i studieplan'-knappen i beslutsmeddelandetImage Modified