Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Alla funktioner i studiekalendern kan inte ännu användas. Sisu tas i bruk istället för Oodi i slutet av sommaren 2021.

I Sisu planeras studierna först i Studiestrukturen, sedan sätts kurserna in på Tidslinjen, och slutligen planeras läsordningen i Studiekalendern.  

...