Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Välj läroplansperiod, dvs. enligt vilket läsårs undervisningsplan du vill göra din ISP.  Den tidigaste läroplansperioden du kan välja är läsåret när din studierätt har börjat.
Ge din plan ett namn. Systemet föreslår namnet Min studieplan och datumet när planen har skapats. Om du vill kan du ändra namnet.

...

Du kan skapa flera studieplaner och testa olika valmöjligheter.

 • Du kan ha endast en primär studieplan per utbildning/studierätt. Du framskrider i dina studier enligt din primära studieplan. Du kan ändra en studieplan till din primära studieplan genom att klicka på knappen med tre punkter i övre högra hörnet och trycka på Välj som primär plan.

De tre punkterna öppnar en rullgardinsmeny

...

Rubriken du har valt blir blå och på högra sidan öppnas en sidomeny, där du gör valen för den aktuella delen av examen.

...

 • I sidomenyn visas reglerna för helheten och du får tips för att göra rätt val, till exempel välj ännu 1 eller välj 20 sp.

Gör valet genom att klicka på den vita cirkeln i väljaren i sidomenyn.

...

Sidomenyn kan också ha en sökfunktion: Sök med namn eller kod.

 • I sådana fall kan du söka och lägga till vilka av Aaltos kurser eller studiehelheter som helst, till exempel fritt valbara studier eller biämnen.

...

Vid studiehelhetens rubrik visas dess status, som berättar om rätt mängd studier har valts för helheten. Var uppmärksam på helheternas status när du skapar din studieplan, eftersom de visar dig om du har valt en tillräcklig mängd studier för helheten eller om du måste göra ytterligare eller andra val. Nedan finns en närmare förklaring på vad de olika statusarna betyder.

Helhetens status är Val gjorda när alla val är klara eller när du har gjort tillräckligt många val för helheten:

Studiehelhet med val gjorda

Helhetens status är Val saknas om du inte ännu har gjort tillräkligt många val för helheten:

...

Om mängden valda studier överskrider studiehelhetens omfattning, är helhetens status Val mot reglerna.  Samtidigt går hela studieplanen över i mot reglerna-läge (rött varningsfält). Helheten kan också få statusen Val mot reglerna om du t.ex. via fritt redigeringsläge har lagt till en kurs i helheten som vanligen inte hör till den.

...

Om studiehelheten eller examensprogrammet kräver separat godkännande blir helhetens status Krävs separat godkännande.

Studiehelhet som kräver separat godkännande

Helheten får statusen Avvika från ansökt innehåll om du tidigare har ansökt om godkännande för helheten och sedan gjort ändringar i den. Anvisningar för att annullera det tidigare godkännandet hittar du på sidan godkännande av en studieplan.

Studiehelhet som avviker från ansökt innehåll

Helheten får statusen Delar slutförda om du har genomfört alla kurser som hör till helheten.

...

Om kursen kan vara av varierande omfattning (t.ex. 1–10 sp), bekräftas omfattningen i kursinformationens flik Prestationssätt.

Öppna vyn Studiestruktur och klicka på kurskoden för att öppna kursinformationen. Förflytta dig sedan till fliken Prestationssätt.  Bekräfta omfattningen genom att välja sätt (Sättet 1, Sättet 2 osv.).

Val över prestationssätt

Bekräfta sättet under matrismenyn genom att klicka på Välj det här prestationssättet. Omfattningen bekräftas nu i din studieplan.

...

När du har genomfört alla kurserna kan du lägga till dem i din ISP via menyn Lägg till i studieplanen längst till vänster. Kom ihåg att radera studieutkastet du gjort i planeringsskedet från din ISP. Om du av någon anledning inte kan lägga till kurserna via menyn Lägg till i studieplanen kan du lägga till dem via det fria redigeringsläget (Lägg till en genomförd kurs). Öppna det fria redigeringsläget via helheten/rubriken i ISP:n där du tänker placera kurserna.

(bild)

När du öppnar menyn Lägg till en genomförd kurs ser du alla prestationer som inte ännu finns i din ISP och kan lägga till kurserna genom att trycka på knappen Lägg till.

(bild)

Ersättande prestationer

...

Klicka på kursens kod i din studieplan.  Du kommer till kursinformationen, varifrån du kan förflytta dig till fliken Ersättande studier. Du kan välja en ersättande kurs från Motsvarigheter.

Ersättande och motsvarande kurser

Du behöver inte spara separat, men kontrollera att ersättningen har lyckats. Ersättande studier visas som pilar som pekar år olika håll.  Obs! För vissa kurser finns motsvarigheterna istället insatta som fri text. I sådana fall måste du ansöka om ersättande studier via Fritt redigeringsläge.

...

Vid behov kan du byta den ersättande kursens version i din ISP. Klicka på kursens kod i din ISP och välj fliken Ersättande studier. Under kursens namn finns alternativet att byta version.

...

När du har stängt kursbeskrivningen, klicka på kurskoden på nytt, gå till fliken Ersättande studier och välj en ersättande kurs.

...

Om du planerar att genomföra studier också någon annanstans än vid Aalto-universitetet, kan du lägga till dessa studier i din studieplan som ett studieutkast.  Välj den del av examen du vill inkludera studieutkastet i och klicka på knappen Lägg till studieutkast.  Fyll i informationen som behövs och spara. 

'Lägg till studieutkast'-knappen under sidomenyn

 • När du har genomfört studierna i fråga ska du inte ansöka om godkännande av studierna via studieutkastet i Sisu, utan ansöka om tillgodoräknande av studier enligt Aalto-universitetets instruktioner för tillgodoräknande

...

 • Sök kurser med Sök-funktionen och byt Aalto-universitetet till det andra Sisu-universitetet.  Lägg till kursen du valt i kurskorgen och flytta den sedan till studieplanen via menyn Lägg till i planen som du ser till vänster. 
  Universitetsmenyn i sökfunktionen

...

Om du har genomfört hela studiehelheten ändras dess status till Delar slutförda.  Då ska du ansöka om bedömning (sammanställning) av helheten. Skicka ansökan till studerandeservicen vid ditt utbildningsprogram. Kontaktuppgifterna hittar du på utbildningsprogrammets Into-sidor under rubriken Kontakt.

Observera att studiehelhetens innehåll inte längre kan ändras efter att den har bedömts.

Placera slutförda studier i din studieplan

Gå till vyn Studieplan och klicka på knappen Placera i studieplanen i menyn till vänster:

'Placera i studieplanen'-menyn ligger till vänster

Då öppnas en lista där du ser följande information:

 • dina studieprestationer
 • kurser som du lagt till på minneslistan via sökfunktionen, som inte har en färdig plats i din studieplan.
  Utförda studier utanför studieplanen

  Du kan lägga till prestationerna på listan i din studieplan enligt följande:


 • Klicka på ikonen Placera i planen (pil) bredvid studieavsnittet.
  Pil för att lägga till kurs i planen

 • En vy över studieplanens struktur öppnar sig, och ställena där studieavsnittet kan placeras är markerade. Klicka där du vill placera studieavsnittet.
  Val av plats för kursen
 • Bekräfta ditt val via sidomenyn till höger genom att välja bekräfta.
  Valen bekräftas i sidomenyn
 • Om stället du vill placera studieavsnittet på inte är markerat i studieplanens struktur ska du använda fritt redigeringsläge för att placera in det.

...

Om du har påbörjat dina studier t.ex. läsåret 2018–2019 och skapat din ISP enligt det läsåret, men genomför dina biämnesstudier senare (t.ex. under ditt tredje studieår), kan det hända att du måste byta biämnets undervisningsplansperiod för att det ska få den korrekta strukturen. Sisu skapar alltid automatiskt biämnesstrukturen utgående från det läsår när hela studieplanen är skapad. Observera att du inte kan byta biämnesversionen till en version som är äldre än din studieplan eller din studierätt. Om du försöker, ser du meddelandet Versionen passar inte din studieplan i Sisu. 

För att byta biämnesversion ska du först klicka på biämnets kod i din ISP.

...

När du har bytt läsår ser du meddelandet Du granskar en version av studiehelheten som inte finns i din plan. Ta denna version i bruk. Klicka på Ta denna version i bruk.

'Ta denna version i bruk' ligger i sidhuvudet

Sedan kan du välja om du vill kopiera din ISP och byta biämnesversionen, eller om du endast vill byta biämnesversionen utan att skapa en ny kopia av ISP:n.

...

När du har bytt till den version du vill ha dyker det upp ett meddelande högst upp på sidan: Du granskar en version av studiehelheten som inte finns i din plan. Ta denna version i bruk. Klicka på Ta denna version i bruk.

Fråga om ISP ska kopieras eller inte

Du får följande meddelande på skärmen. Du kan antingen kopiera planen och byta undervisningsplansperiod för ditt magisterprogram (i så fall hålls din tidigare plan oförändrad och Sisu skapar en ny kopia av planen med den version av undervisningsplanen som du valt) eller byta undervisningsplansperiod utan att kopiera planen.

...

  • Du hittar alternativen för att redigera, skriva ut och ta bort studieplanen via sidan Studiestruktur, genom att klicka på knappen med tre punkter i övre högra hörnet.

...