Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

UI Expand
titleMiksi Sisu kehottaa hakemaan lisäaikaa, vaikka minulla on yhä opiskeluoikeutta jäljellä WebOodin mukaan? (kevät 2021)

Tiedonsiirto Oodin ja Sisun välillä ei vielä keväällä 2021 kata kaikkia tietoja. Oodin tiedot ovat edelleen ensisijaiset, joten opiskeluoikeutesi on sen pituinen, kuin mitä se on WebOodissavoimassaolon voit tarkistaa vielä WebOodista. Sinun ei välttämättä tarvitse hakea lisäaikaa keväällä 2021, jos Oodin mukaan opinto-oikeutesi ei ole päättymässä 31.7.2021, vaikka Sisu kehottaisikin hakemaan lisäaikaa. Oodissa on ollut toiminnallisuuksia, joiden vuoksi opiskeluoikeuden kesto Oodissa ei voi perustua rekisterivirheeseen ja Sisussa opintoaika on oikein. Lisäaikaa haetaan edelleen eAgen kautta siinä tapauksessa, jos opinto-oikeus on päättymässä Oodin mukaan. Ole tarvittaessa yhteydessä opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut [at] aalto.fi).


Opintosuunnitelma eli HOPS

UI Expand
titleSiirtyykö HOPS automaattisesti WebOodista Sisuun?

Ei siirry. HOPS täytyy valitettavasti luoda tehdä erikseen Sisussa.

UI Expand
titleMistä lähteä liikkeelle Sisun opintosuunnitelman tekemisessä? En tiedä Sisusta mitään!

Kun ryhdyt tekemään opintosuunnitelmaa Sisussa, osat rakenteesta on valmiina ja osaan sinun pitää tehdä valintoja. Joissain kohdissa voi olla omituiselta vaikuttava erillisen hyväksynnän vaatimus. Hyvä lähestymistapa on hakea oman ohjelman ja pääaineen mukaiset sisällöt opintosuunnitelman pohjaksi ja siinä yhteydessä katsoa läpi ohjeet opintosuunnitelman tekemiseen. Tukea Sisun opintosuunnitelman tekemiseen ja valintoihin Sisussa saat myös oman ohjelmasi tai pääaineesi oppimispalveluilta.


...

UI Expand
titleMiksi opintosuunnitelmassani on merkintä ei opiskeluoikeutta, vaikka opinto-oikeus näyttäisi WebOodissa olevan oikein?

Opiskeluoikeustieto tulee toistaiseksi Oodista, jossa opinto-oikeustietojen tulee olla oikein, jotta opiskeluoikeus Sisussa ja opintosuunnitelmassa näkyy oikein. Joissain tilanteissa pääaine on merkitty Oodiin puutteellisesti, voit pyytää tarkistusta pääainetta tai kandidaatintutkinnon jälkeistä maisteriohjelmaa ei ole merkitty Oodiin tai tiedossa on puuttteita. Tällaisissa tilanteissa voit tarkistaa opiskeluoikeuden opiskelijapalveluista (opiskelijapalvelut [at] aalto.fi) ja kun pääaine -merkintä on varmistettumerkinnät on tarkisstettu, muutettu tai korjattu, tieto siirtyy Sisuun seuraavan yön aikana. Joissain tilanteissa (mm. aikaisemman tutkintosäännön mukaisesti kandidaatiksi valmistuneet) opiskeluoikeus on toistaiseksi tehtävä Sisuun erikseen, tällöin Merkintöjä tehdään eri ohjelmissa eri vaiheissa opintoja, joten ole ensisijaisesti yhteydessä opiskelijapalveluihin.

Joissain tilanteissa Oodin ja Sisun välisessä tiedonsiirrossa on ristiriitaa, esimerkiksi jos olet vahvistanut Sisussa opiskeluoikeuteesi sivuaineen, on opiskeluoikeuteen muodostunut ristiriitainen muutoshistoria ja vahvistettu opiskeluoikeus on poistunut näkyvistä. Jos opiskeluoikeustiedot ovat Oodissa oikein, mutta Sisussa väärin voit olla suoraan yhteydessä Sisu-tukeen: sisu [at] aalto.fi

UI Expand
titleVoinko käyttää opintosuunnitelman kopiointia, jos minua on pyydetty tekemään uusi opintosuunnitelma virhetilanteen takia

Ei valitettavasti. On syytä tehdä kokonaan uusi suunnitelma näissä tilanteissa.

...

UI Expand
titleMiksi suorittamani opintokokonaisuudet eivät näy Sisussa?

Opintosuoritukset ovat täydellisinä Oodissa ja osa tiedoista on vielä vajaina Sisussa, mm. opintokokonaisuuksia ei ole vielä siirretty Sisuun. Siirtymävaiheessa voit valita Sisun opintosuunnitelmaan opintokokonaisuuteen samat opinnot, jotka on suoritetussa opintokokonaisuudessa. Tietoja Sisuun täydennetään koko ajan kevään 2021 aikana.

UI Expand
titleMiten saan tulostettua opintosuoritusotteen Sisusta

Opintosuoritusote tilataan vielä WebOodista. Sisusta sen saa tulostettua Saat opintosuoritusotteen WebOodista 30.7.2021 saakka. Sisusta opintosuoritusotteen saat 9.8.2021 alkaen. Katso lisätietoa: Opintosuoritusote ja opiskelutodistus

...