Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Note

Sisun hyväksilukutoiminnallisuus otetaan käyttöön 15.6.2021. 

Hyväksilukuhakemus Nintexissä on sulkeutunut 14.6.2021. 


Table of Contents

Kesä 2021

Jos olet valmistumassa kesällä 2021, älä hae hyväksilukuja SisussaJätä 14.6.2021 saakka hakemus Nintexissä ja 15.6.2021 alkaen ota yhteyttä oman ohjelmasi opiskelijapalveluihin. 

...

 • Jos olet epävarma onko hakemuksesi käsittelyssä, tarkista oletko saanut sähköpostiisi asiasta ilmoitusviestin. Jos olet, asiasi on käsittelyssä.
 • Seuraa sähköpostiasi mahdollisten lisätietopyyntöjen varalta. Myös päätös tulee sinulle sähköpostiin ennen hyväksilukujen kirjaamista Oodiin. 

Miten hyväksilukua haetaan?  

Ennen hyväksilukujen hakemista Sisussa, tutustu ohjeisiin: Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeet. Hyväksilukua voi hakea kolmessa eri tapauksessa.

...

Hyväksilukuhakemuksen voit tehdä vain voimassa olevan opintosuunnitelman kautta eli hyväksiluku kohdistuu aina tiettyyn tutkintoon. Jos siis et ole ilmoittautunut lukukaudelle, et voi lähettää hyväksilukuhakemusta käsiteltäväksi. 

Opintojakson korvaavuuden hakeminen
Anchor
korvaavuus
korvaavuus

...

Anchor
sisällyttäminen
sisällyttäminen
Sisällytyksen hakeminen 

Sisällyttämistä haetaan ja se hyväksytään tiettyyn opiskeluoikeuteen ja kokonaisuuteen tutkinnossa eikä sitä voi siirtää automaattisesti toiseen koulutukseen tai kohtaan tutkinnossa eli HOPSissa.

...

 • Kun hakemus on lähetetty, voit tulostaa sen halutessasi (katso kuva alla).
 • Hakemuksen voi myös perua. Huomaa, ettei peruutettua hakemusta voi enää lähettää uudestaan käsiteltäväksi.
  • Voit lisätä hakemukselle liitteitä lähettämisen jälkeen, kun hakemus on tilassa Haettu.
  • Et voi poistaa lisäämiäsi liitteitä, kun olet lähettänyt hakemuksen. 
  • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi lisätä enää liitteitä. 

Sisällyttämishakemuksen 'Hakemuksen tiedot' -sivu


Henkilökohtaisen suorituksen hakeminen 

Muualla hankittua osaamista voi opinnollistaa osaksi tutkintoa henkilökohtaisena suorituksena. Henkilökohtaisesta suorituksesta sovit ensin omassa ohjelmassasi opettajan tai ohjaajan kanssa. Oppimispalvelut auttaa sopivan henkilön löytämisessä tarvittaessa.

...

Anchor
opintoluonnos
opintoluonnos

Opintoluonnos, eli muualla suoritettavien opintojen tai hankittavan osaamisen suunnittelu

Jos suunnittelet tekeväsi opintoja tai sisällyttäväsi tutkintoosi osaamista, joita ei löydy Sisusta, voit lisätä nämä HOPSille opintoluonnoksina. Opintoluonnosta voit käyttää esimerkiksi

...

 • Kun sisällytettävä suoritus on tehty (esim. vaihto-opinnot on suoritettu ja sinulla on niistä opintosuoritusote), voit hakea opintoluonnoksesta sisällytystä.
 • Kun Henkilökohtainen suoritus on valmis (opettaja on toimittanut tai toimittamassa suoritusilmoitusta), voit hakea opintoluonnoksesta henkilökohtaista suoritusta.

Opintoluonnoksen luominen HOPSille

Opintoluonnos tehdään valitsemalla opintosuunnitelmasta kokonaisuus, johon opintoluonnos halutaan lisätä. Opintoluonnos voidaan lisätä joko opintokokonaisuuden tai väliotsikon alle. Jos olet epävarma, mihin kohtaan sinun kannattaa tehdä opintoluonnos, ole yhteydessä oman ohjelmasi opiskelijapalveluihin.

...

 • Voit lisätä hakemukselle liitteitä lähettämisen jälkeen, kun hakemus on "Haettu" tilassa
 • Et voi poistaa lisäämiäsi liitteitä sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksen.
 • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi enää lisätä liitteitä.

Samojen opintojen käyttäminen useammassa Aalto-yliopiston tutkinnossa

Samojen opintojen hyödyntäminen kahdessa eri Aalto-yliopiston tutkinnossa edellyttää hyväksilukua. Hyväksilukumenettelyä käytetään tilanteissa, jossa olet 

...

 • Mikäli suorittamasi sivuaine käy kumpaankin tutkintoon, sen voi sisällyttää ensisijaisesti siihen tutkintoon, joka valmistuu aikaisemmin, ja opintoluonnoksena siihen tutkintoon, joka valmistuu myöhemmin.  

Liitteiden lisääminen hyväksilukuhakemuksiin

Kaikkiin hyväksilukemisen hakemustyyppeihin (korvaavuus, sisällyttäminen, henkilökohtainen suoritus) voi lisätä liitteitä. Sisuun lisätyille liitteille tehdään tietoturvatarkistus eikä hakemukseen voi lisätä sellaisia liitteitä, jotka eivät läpäise tarkastusta.

...

Liitteet lisätään hakemuksen toisessa vaiheessa (valitse tiedosto/pudota tiedostot tähän). 

Liiteikkuna

Anna liitteille selkeä sanallinen selite, esim. "opintosuoritusote" tai "opintojaksokuvaukset", maksimimerkkimäärä on 1024 merkkiä.

...

HUOM. Myöskään hakemuksen lähettämisen jälkeen et voi poistaa liitteitä, jotta et vahingossa poista päätökseen vaikuttavia asiakirjoja. Tarvittaessa voit pyytää korkeakoulun opiskelijapalveluita poistamaan liitteen ennen hakemuksen käsittelyä.

Päätös Päätös 

Saat päätöksestä viestin Sisussa ja jos olet valinnut haluavasi päätöksen postitse, myös kotiisi. Kun hyväksilukuhakemus hyväksytään, opintosuoritus kirjautuu suoraan omiin suorituksiisi. 

Kuvan tapauksessa sisällytetty opintosuoritus: suorituksen tila on sisällytetty, suorituspäivämäärä on alkuperäinen suorituspäivä ja erikseen aukeavissa lisätiedoissa näkyy alkuperäisen suorituksen tiedot.  

Viesti-ikonin sijainti yläpalkissa

Näkymä sisällytetystä suorituksesta opiskelijan suorituksissa

Korvaavuus

Korvattavaksi haettu opintojakso kirjautuu suoritetuksi ja näet opintojakson esitteeltä tiedot korvaavuudesta ja päätöksestä

Näkymä suoritetusta kurssista   Korvaavuudet-välilehti opintojaksoesitteessä


Sisällyttäminen ja henkilökohtainen suoritus 

Jos sisällyttämistä ja henkilökohtaista suoritusta on haettu opintoluonnoksen kautta, kirjautuu suoritus ao. kohtaan HOPSissa. 

...

Jos sisällyttämistä tai henkilökohtaista suoritusta on haettu ilman opintoluonnosta, opiskelija saa päätöksellä ehdotuksen "Sijoita suunnitelmaan", mistä pääsee suoraan HOPSiin ja voi sijoittaa opinnot oikeaan kohtaan. 

'Sijoita opintosuunnitelmaan' -painikkeen sijaintiImage Modified