Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Valitse Uusi opintosuunnitelma. Kuvassa (alhaalla) tilanne, jossa opiskelijalla on jo olemassa opintosuunnitelma.

Opintojen rakenne -näkymä, kun opintosuunnitelma on luotu


Oikean koulutuksen valinta opintosuunnitelman pohjaksi

...

 • Opintosuunnitelmista vain yksi per koulutus eli opiskeluoikeus voi olla ensisijainen. Ensisijaisen suunnitelman mukaan etenet opinnoissasi. Voit muuttaa opintosuunnitelman ensisijaiseksi kyseisen opintosuunnitelman kohdalla. Paina oikean yläkulman painiketta, jossa on kolme pistettä ja valitse Muuta ensisijaiseksi.ensisijaiseksKolmea pistettä painamalla avautuva pudotusvalikkoImage Modified


...

Valittu otsikko muuttuu siniseksi ja oikeaan laitaan avautuu valinta-avustin, jossa tehdään kyseiseen tutkinnon kohtaan liittyvät valinnat.

Valinta-avustinImage Modified


 • Valinta-avustimessa näytetään kokonaisuuteen liittyvät valintasäännöt ja ohjataan tekemään oikeita valintoja, esim. valitse vielä 1 kpl tai valitse 20 op.

Valinta tehdään painamalla valinta-avustimessa valkoista ympyrävalitsinta. Ympyrä siirtyy toiseen laitaan ja valitsin muuttuu siniseksi, kun valinta on tehty. Valittu kurssi tai kokonaisuus näkyy myös valittavien vaihtoehtojen alla ja valinnan vieressä on roskiskuvake, josta valinnan voi poistaa.

Valinta-avustin silloin, kun valinta on tehtyImage Modified • Tehdyn valinnan voi vaihtaa painamalla jotain muuta valittavissa olevaa kurssia tai kokonaisuutta. Tehdyn valinnan voi myös poistaa roskiskuvaketta painamalla.
 • Valinnat tallentuvat välittömästi. Valinnat tehdään samoin valittaessa yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia, esim. sivuaineita.
 • Jos opintojakso tai opintokokonaisuus on rakenteessa pakollinen, se on rakenteessa valmiina eikä sitä voi poistaa muutoin kuin Vapaan muokkauksen tilan kautta.

...

 • Voit tällöin hakea ja lisätä opintosuunnitelmaan mitä tahansa Aalto-yliopiston opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia, esim. vapaasti valittavia opintoja tai sivuaineita.


Hakutoiminnon sijainti valinta-avustimessaImage Modified

...

Opintojaksot löytyvät osoitteesta Inton lisäksi osoitteesta courses.aalto.fi.

...

Kokonaisuuden tilana on "valinnat tehty", kun valinnat on tehty valmiiksi tai kun olet jo tehnyt kaikki vaadittavat valinnat:


Opintokokonaisuus, joka on 'valinnat tehty' -tilassaImage Modified

Kokonaisuus on tilassa "valinnat kesken", kun et ole vielä tehnyt kaikkia kokonaisuuteen vaadittavia valintoja:

Useampi opintokokonaisuus, joista viimeinen on 'valinnat kesken' -tilassaImage Modified


Jos valittujen opintojen määrä ylittää opintokokonaisuuden laajuuden, kokonaisuuden tila on "sääntöjen vastainen." Samalla koko suunnitelma menee "sääntöjen vastainen" -tilaan (punainen banneri). Kokonaisuus voi olla "sääntöjen vastainen" -tilassa myös, jos olet esim. vapaan muokkauksen tilassa sisällyttänyt kokonaisuuteen opintojakson, joka ei siihen normaalisti kuulu.


Opintokokonaisuus, joka on 'sääntöjen vastainen' -tilassaImage Modified

Jos opintokokonaisuus vaatii erillistä hyväksyntää, status on "vaatii erillistä hyväksyntää."

Opintokokonaisuus, joka on 'vaatii erillistä hyväksyntää' -tilassaImage Modified


Kokonaisuuden tila on "poikkeaa haetusta sisällöstä", jos olet aiemmin hakenut opintokokonaisuudelle hyväksyntää ja sen jälkeen tehnyt kokonaisuuteen muutoksia. Ohjeet aiemmasta hyväksynnästä luopumiseen löydät sivulta opintosuunnitelman osien hyväksyttäminen.


Opintokokonaisuus, joka on 'poikkeaa haetusta sisällöstä' -tilassaImage Modified

Kokonaisuuden tila on "osat suoritettu", jos olet suorittanut kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot.


Opintokokonaisuus, joka on 'osat suoritettu' -tilassaImage Modified

Anchor
vaihtuvalaajuiset_kurssit
vaihtuvalaajuiset_kurssit
Vaihtuvalaajuisten kurssien käsittely

...

 • Hae opintojaksoja Haku-välilehdellä ja vaihda Aalto-yliopiston tilalle toinen Sisu-yliopisto. Lisää valitsemasi opintojakso muistilistalle ja sijoita se sen jälkeen opintosuunnitelmaan vasemman laidan Sijoita suunnitelmaan -valikosta.  
  Yliopiston nimeä painamalla avautuva pudotusvalikko
 • Kaikissa Sisu-yliopistoissa Sisu ei ole vielä tuotantokäytössä, joten tiedot saattavat vielä muuttua. Varmista opintojen toteutuminen kyseisestä yliopistosta viimeistään hakiessasi opiskeluoikeutta kyseisiin opintoihin. 
 • Toisen yliopiston opintojaksojen lisääminen opintosuunnitelmaan ei anna opiskeluoikeutta kyseisiin opintoihin, vaan opiskeluoikeutta on haettava erikseen

...

Jos opintojaksosta on suoritusmerkintä, opintojakson kohdalla näkyy lehvä ja arvosana.Suoritettu opintojaksoImage Modified

Kokonaisuudessa näkyvät valittujen ja suoritettujen opintojen yhteispistemäärät.

...

 • Paina opintojakson Sijoita suunnitelmaan -ikonia.
  Sijoita suunnitelmaan -ikonin sijainti
 • Ruutuun avautuu rakennenäkymä, jossa näkyvät korostettuina ne kohdat, joihin opintojakson voi sijoittaa. Klikkaa sitä korostettua kohtaa, johon haluat opintojakson sijoittaa.
  Rakennenäkymä
 •  Sijoitus vahvistetaan haluttuun kohtaan oikean laidan valinta-avustimen kautta klikkaamalla vahvista.
  Vahvista-painikkeen sijainti valinta-avustimessa
 • Mikäli rakenteessa ei näy korostettuna se kohta, johon haluat suorittamasi opintojakson sijoittaa, on käytettävä vapaan muokkauksen tilaa.

  Huom! Vapaan muokkauksen tilassa jo suoritetun opintojakson sijoitus tehdään kokonaan oikean laidan valinta-avustimen kautta, ei vasemmasta laidasta aloittaen, kuten yllä.

  Ohje: Vapaan muokkauksen tila

...