Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sisu tarjoaa ensisijaisesti koulutusta, johon sinulla on opiskeluoikeus. Voit lähettää hyväksyttäväksi vain opintosuunnitelmia, jotka on tehty sellaiseen koulutukseen, johon sinulla on opiskeluoikeus. 

opiskeluoikeutesi AallossaValittava koulutus Sisun opintosuunnitelmassa
Kandidaatti + maisteri/diplomi-insinööri, kandidaatin tutkinto keskenOpiskeluoikeuden mukainen kandi + maisteri -koulutus
Kandidaatti + maisteri/diplomi-insinööri, kandidaatin tutkinto suoritettu

Opiskeluoikeuden mukainen kandi + maisteri -koulutus

 • Jos olet tehnyt kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelman muualla kuin Sisussa, voit jättää kandidaatin tutkinnon suunnitelman tekemättä Sisun opintosuunnitelmassa
 • Älä valitse pelkkää ylempää tutkintoa sisältävää koulutusta, koska silloin et voi lähettää opintosuunnitelmaasi hyväksyttäväksi. 
Maisteri/diplomi-insinööri (kandidaatin tutkinto suoritettu muualla kuin Aallossa)Opiskeluoikeuden mukainen maisteri-koulutus (ei sisällä kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelmaa)

Jos et ole varma siitä, mikä koulutus sinun pitäisi valita, ota yhteyttä oman koulusi Oppimispalveluihin.

...

 • Paina opintojakson Sijoita suunnitelmaan -ikonia.
  Sijoita suunnitelmaan -ikonin sijainti
 • Ruutuun avautuu rakennenäkymä, jossa näkyvät korostettuina ne kohdat, joihin opintojakson voi sijoittaa. Klikkaa sitä korostettua kohtaa, johon haluat opintojakson sijoittaa.
  Rakennenäkymä


 •  Sijoitus vahvistetaan haluttuun kohtaan oikean laidan valinta-avustimen kautta klikkaamalla vahvista.
  Vahvista-painikkeen sijainti valinta-avustimessa
 • Mikäli rakenteessa ei näy korostettuna se kohta, johon haluat suorittamasi opintojakson sijoittaa, on käytettävä vapaan muokkauksen tilaa.

  Huom! Vapaan muokkauksen tilassa jo suoritetun opintojakson sijoitus tehdään kokonaan oikean laidan valinta-avustimen kautta, ei vasemmasta laidasta aloittaen, kuten yllä.

  Ohje: Vapaan muokkauksen tila


Sivuaineen version vaihtaminen HOPSissa

Jos olet aloittanut opintosi esim. lukuvuonna 2018-2019 ja luonut HOPSin kyseisen lukuvuoden mukaan, mutta suoritat sivuaineesi opinnot esim. vasta kolmantena opiskeluvuotenasi, sinulla voi olla tarve vaihtaa sivuaineesi opetussuunnitelmakautta HOPSissasi uudempaan opetussuunnitelmakauteen, jotta saat HOPSiisi oikean rakenteen sivuaineestasi. Sisu hakee HOPSiin automaattisesti aina sen lukuvuoden version sivuaineesta, jonka mukaan olet luonut koko HOPSin. Huomioithan, että sivuaineen versiota ei ole mahdollista vaihtaa koko HOPSin lukuvuotta aiempaan versioon tai ennen opiskeluoikeutesi alkamista voimassa olleeseen versioon. Jos yrität tehdä näin, saat Sisussa ilmoituksen "Versio ei käy suunnitelmaasi." 

Vaihtaaksesi sivuaineen versiota klikkaa sivuaineen koodia HOPSissa.

Opintokokonaisuuden koodin sijainti opintosuunnitelmassaImage Modified

Aukeavassa ikkunassa pystyt vaihtamaan version klikkaamalla lukuvuosivalikkoa sivuaineen nimen alla.

Kurssikoodia painamalla avautuva pudotusvalikkoImage Modified

Vaihdettuasi lukuvuoden, saat Sisussa ilmoituksen "Katselet kokonaisuuden versiota, joka ei ole käytössä suunnitelmassasi. Ota käyttöön tämä versio.Klikkaa linkkiä "Ota käyttöön tämä versio."

'Ota käyttöön tämä versio' -painikkeen sijaintiImage Modified

Tämän jälkeen voit Sisussa valita, haluatko kopioida HOPSisi ja vaihtaa sivuaineen version, vai pelkästään vaihtaa sivuaineen version tekemättä HOPSistasi uutta kopiota.

VersiovaihdosikkunaImage Modified

Jos valitset vaihtaa sivuaineen version kopioimatta HOPSia, sinun pitää tehdä valinnat sivuaineeseen uudestaan.

Opintokokonaisuus, joka on 'valinnat kesken' -tilassaImage Modified

 

Maisterivaiheen opintosuunnitelman opetussuunnitelmakauden vaihtaminen, kun olet suorittanut kandidaatin tutkintosi Aallossa

Jos suoritat/olet suorittanut kandidaatin tutkintosi Aallossa, tulee sinun valita opintosuunnitelmaasi tehdessäsi koulutukseksi opiskeluoikeutesi mukainen kandidaatti + maisteri-koulutus. Olet ehkä tehnyt kandidaattivaiheen opintosuunnitelmasi opintojesi alussa aloitusvuotesi opetussuunnitelmakauden mukaan, mutta kun aloitat maisterivaiheen opinnot, saatat haluta vaihtaa maisterivaiheen opintosuunnitelman opetussuunnitelmakauden uudempaan opetussuunnitelmakauteen, eli siihen opetusuunnitelmakauteen, jolloin todellisuudessa aloitat maisteriopintojen suorittamisen.

Maisterivaiheen opintosuunnitelman opetussuunnitelmakauden vaihtaminen onnistuu Sisun tutkintorakennepohjassa seuraavalla tavalla:

Opintosuunnitelman sillä hetkellä käytössä olevan opetussuunnitelmakauden sijaintiImage Modified

Opintosuunnitelmasi nimen alta näet, minkä opetussuunnitelmakauden versio opintosuunnitelmastasi sinulla on käytössä. Versio on sama sekä kandi- että maisterivaiheen opintosuunnitelmassa, koska ne kuuluvat tässä tapauksessa samaan koulutusrakenteeseen Sisussa.

Opintokokonaisuuden koodin sijainti opintosuunnitelmassaImage Modified

Klikkaamalla maisteriohjelmasi koodia opintosuunnitelmassa maisteriohjelman nimen alla pääset vaihtamaan maisterivaiheen opetussuunnitelmakauden.

Opetussuunnitelmakauden vaihtamiseen käytetyn valikon sijainti opintojaksoesitteessäImage Modified

Aukeavassa ikkunassa näet maisteriohjelmasi nimen alla ops-kauden, joka sinulla on käytössä opintosuunnitelmassasi ja klikkaamalla alaspäin osoittavaa nuolta pääset vaihtamaan ops-kauden.

'Ota käyttöön tämä versio' -painikkeen sijaintiImage Modified

Vaihdettuasi ops-kauden haluamaasi versioon, tulee näytön yläreunaan banneri "Katselet kokonaisuuden versiota, joka ei ole käytössä suunnitelmassasi. Ota käyttöön tämä versio." Klikkaa linkkiä "Ota käyttöön tämä versio."

VersiovaihdosikkunaImage Modified

Saat kuvan mukaisen ilmotuksen näytölle ja voit joko kopioida suunnitelman ja vaihtaa maisteriohjelmasi ops-kauden (jolloin aiempi suunnitelmasi säilyy sinulla muuttumattomana ja Sisu luo uuden kopion suunnitelmasta, jossa on maisteriohjelmasta valitsemasi ops-kauden versio) tai vaihtaa ops-kauden version kopioimatta suunnitelmaa.

Opintosuunnitelmassa käytetyn opintosuunnitelmakauden sijainti opintojaksoesitteessäImage Modified

Kun olet vaihtanut maisteriohjelmasi ops-kauden version suunnitelmassasi, suunnitelmaasi tulee valitsemasi ops-kauden mukainen tutkintorakenne maisteriohjelmastasi. Ops-kausi ei ole näkyvissä suunnitelmassasi muuten, mutta voit tarkistaa sen tarvittaessa klikkaamalla maisteriohjelman koodia ja tarkistamalla aukeavassa ikkunassa minkä ops-kauden versio sinulla on suunnitelmassasi. Kandidaatin tutkintosi ops-kauden versio säilyy samana, jonka olet alun perin valinnut, koska olet vaihtanut ainoastaan maisteriohjelmasi ops-kauden.

 

Opintosuunnitelman muokkaaminen, tulostaminen ja poistaminen

Voit muokata tekemääsi opintosuunnitelmaa, tulostaa sen tai poistaa suunnitelman. Poistettua opintosuunnitelmaa ei voi enää palauttaa.

  • Opintosuunnitelman muokkaus, tulostaminen ja poistaminen löytyvät Opintojen rakennerakenne -sivun oikeasta yläkulmasta kolmen pisteen takaa.

'Kolme pistettä' -painikkeen sijainti 'Opintojen rakenne' -välilehdelläImage Modified