Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

iFrame
allowfullscreentrue
srchttps://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=ddd7e0b0-572c-4617-bd4d-acef008e00f7
width750
height450...

Uuden opintosuunnitelman luominen

Aloita opintosuunnitelman tekeminen ylävalikon kohdasta Opintojen rakenne.


YlävalikkoImage Modified

Valitse Uusi opintosuunnitelma. Kuvassa (alhaalla) tilanne, jossa opiskelijalla on jo olemassa opintosuunnitelma.

Opintojen rakenne -näkymä, kun opintosuunnitelma on luotuImage Modified


Oikean koulutuksen valinta opintosuunnitelman pohjaksi

Sisu tarjoaa ensisijaisesti koulutusta, johon sinulla on opiskeluoikeus. Voit lähettää hyväksyttäväksi vain opintosuunnitelmia, jotka on tehty sellaiseen koulutukseen, johon sinulla on opiskeluoikeus. 

opiskeluoikeutesi AallossaValittava koulutus Sisun opintosuunnitelmassa
Kandidaatti + maisteri/diplomi-insinööri, kandidaatin tutkinto keskenOpiskeluoikeuden mukainen kandi + maisteri -koulutus
Kandidaatti + maisteri/diplomi-insinööri, kandidaatin tutkinto suoritettu

Opiskeluoikeuden mukainen kandi + maisteri -koulutus

 • Jos olet tehnyt kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelman muualla kuin Sisussa, voit jättää kandidaatin tutkinnon suunnitelman tekemättä Sisun opintosuunnitelmassa
 • Älä valitse pelkkää ylempää tutkintoa sisältävää koulutusta, koska silloin et voi lähettää opintosuunnitelmaasi hyväksyttäväksi. 
Maisteri/diplomi-insinööri (kandidaatin tutkinto suoritettu muualla kuin Aallossa)Opiskeluoikeuden mukainen maisteri-koulutus (ei sisällä kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelmaa)

Jos et ole varma siitä, mikä koulutus sinun pitäisi valita, ota yhteyttä oman koulusi Oppimispalveluihin.

Valitse opetussuunnitelmakausi eli lukuvuosi, jonka mukaiseen opetussuunnitelmaan haluat HOPS:si kohdistaa. Voit valita opintosuunnitelmakaudeksi aikaisintaan sen lukuvuoden, jolloin opiskeluoikeutesi on alkanut.
Anna suunnitelmallesi nimi. Järjestelmä tarjoaa nimeksi Opintosuunnitelmani ja suunnitelman luomispäivää. Voit halutessasi muuttaa nimen tässä.

Luo uusi opintosuunnitelma -ikkunaImage Modified

  

Oikean ohjelman ja pääaineen valinta opintosuunnitelmassa

Opintosuunnitelmassa on valittuna sen ohjelma ja pääaine, johon sinulla on opiskeluoikeus. Ota yhteyttä oman koulusi Oppimispalveluihin, jos sinulla on kysyttävää opiskeluoikeudestasi tai epäilet Sisun tiedoissa olevan virheitä. 

...

Jos olet saanut oikeuden siirtyä haluamaasi pääaineeseen tai tutkinto-ohjelmaan (tai pääaineesi/ohjelmasi ei vaadi erillistä hyväksyntää), voit valita pääaineen/ohjelman opintosuunnitelmassasi. 

Jos toivomasi valinta ei ole tarjolla opintosuunnitelmassasi, ota yhteyttä oman koulusi Oppimispalveluihin, jotta valinta voidaan tarvittaessa lisätä sinulle. 


Useiden versioiden tekeminen ja ensisijaisen opintosuunnitelman valitseminen

Voit tehdä useita opintosuunnitelmia ja kokeilla erilaisia valintoja.

 • Opintosuunnitelmista vain yksi per koulutus eli opiskeluoikeus voi olla ensisijainen. Ensisijaisen suunnitelman mukaan etenet opinnoissasi. Voit muuttaa opintosuunnitelman ensisijaiseksi kyseisen opintosuunnitelman kohdalla. Paina oikean yläkulman painiketta, jossa on kolme pistettä ja valitse Muuta ensisijaiseksi.

Kolmea pistettä painamalla avautuva pudotusvalikkoImage Modified

Voit pyytää ohjausta vain sellaisiin opintosuunnitelmiin, joihin sinulla on opiskeluoikeus.

Näkymä varoitustekstistä, kun opiskelijalla ei ole opintosuunnitelmaa vastaavaa opiskeluoikeuttaImage Modified

 

Valintojen tekeminen opintosuunnitelmassa

Paina opintosunnitelmassa opintosuunnitelmassa sen kohdan otsikkoa, jonka sisältöä haluat tarkastella tarkemmin tai johon haluat tehdä valintoja. Vasta tämän jälkeen näet valittavissa olevat opinnot ja voit tehdä valintoja.

Valittu otsikko muuttuu siniseksi ja oikeaan laitaan avautuu valinta-avustin, jossa tehdään kyseiseen tutkinnon kohtaan liittyvät valinnat.

Valinta-avustinImage Modified

 • Valinta-avustimessa näytetään kokonaisuuteen liittyvät valintasäännöt ja ohjataan tekemään oikeita valintoja, esim. valitse vielä 1 kpl tai valitse 20 op.

4. Valinta tehdään painamalla valinta-avustimessa valkoista ympyrävalitsinta. Ympyrä siirtyy toiseen laitaan ja valitsin muuttuu siniseksi, kun valinta on tehty. Valittu kurssi tai kokonaisuus näkyy myös valittavien vaihtoehtojen alla ja valinnan vieressä on roskiskuvake, josta valinnan voi poistaa.

Valinta-avustin silloin, kun valinta on tehtyImage Modified

 • Tehdyn valinnan voi vaihtaa painamalla jotain muuta valittavissa olevaa kurssia tai kokonaisuutta. Tehdyn valinnan voi myös poistaa roskiskuvaketta painamalla.
 • Valinnat tallentuvat välittömästi. Valinnat tehdään samoin valittaessa yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia, esim. sivuaineita.
 • Jos opintojakso tai opintokokonaisuus on rakenteessa pakollinen, se on rakenteessa valmiina eikä sitä voi poistaa muutoin kuin Vapaan muokkauksen tilan kautta.

Valinta-avustimessa voi olla myös hakutoiminto: Hae opintojaksoja nimellä tai tunnisteella tai Hae opintokokonaisuuksia nimellä tai tunnisteella.

 • Voit tällöin hakea ja lisätä opintosuunnitelmaan mitä tahansa Aalto-yliopiston opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia, esim. vapaasti valittavia opintoja tai sivuaineita.

Hakutoiminnon sijainti valinta-avustimessaImage Modified   Opintosuunnitelman valinta-avustin

Opintojaksot löytyvät osoitteesta Inton lisäksi osoitteesta courses.aalto.fi.

Opintokokonaisuuden kohdalla näytetään opintokokonaisuuden tila, joka kertoo, onko kokonaisuuteen valittu oikea määrä opintoja. HOPSia tehdessäsi kiinnitä huomiota opintokokonaisuuden tiloihin, joista näet, oletko tehnyt tarvittavan määrän valintoja opintokokonaisuuksiin vai pitääkö sinun tehdä lisää valintoja tai muuttaa valintoja. Alla on selitetty tarkemmin, mitä eri tilat tarkoittavat.

Kokonaisuuden tilana on "valinnat tehty", kun valinnat on tehty valmiiksi tai kun olet jo tehnyt kaikki vaadittavat valinnat:

Opintokokonaisuus, joka on 'valinnat tehty' -tilassaImage Modified

Kokonaisuus on tilassa "valinnat kesken", kun et ole vielä tehnyt kaikkia kokonaisuuteen vaadittavia valintoja:

Useampi opintokokonaisuus, joista viimeinen on 'valinnat kesken' -tilassaImage Modified

Jos valittujen opintojen määrä ylittää opintokokonaisuuden laajuuden, kokonaisuuden tila on "sääntöjen vastainen." Samalla koko suunnitelma menee "sääntöjen vastainen" -tilaan (punainen banneri). Kokonaisuus voi olla "sääntöjen vastainen" -tilassa myös, jos olet esim. vapaan muokkauksen tilassa sisällyttänyt kokonaisuuteen opintojakson, joka ei siihen normaalisti kuulu.

Opintokokonaisuus, joka on 'sääntöjen vastainen' -tilassaImage Modified

Jos opintokokonaisuus vaatii erillistä hyväksyntää, status on "vaatii erillistä hyväksyntää."

Opintokokonaisuus, joka on 'vaatii erillistä hyväksyntää' -tilassaImage Modified

Kokonaisuuden tila on "poikkeaa haetusta sisällöstä", jos olet aiemmin hakenut opintokokonaisuudelle hyväksyntää ja sen jälkeen tehnyt kokonaisuuteen muutoksia. Ohjeet aiemmasta hyväksynnästä luopumiseen löydät sivulta opintosuunnitelman osien hyväksyttäminen.

Opintokokonaisuus, joka on 'poikkeaa haetusta sisällöstä' -tilassaImage Modified

Kokonaisuuden tila on "osat suoritettu", jos olet suorittanut kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot.

Opintokokonaisuus, joka on 'osat suoritettu' -tilassaImage Modified


Anchor
vaihtuvalaajuiset_kurssit
vaihtuvalaajuiset_kurssit
Vaihtuvalaajuisten kurssien käsittely

Jos kurssi on vaihtuvalaajuinen (esim. 1-10 op), laajuus vahvistetaan Sisussa opintojaksoesitteen Suoritustavat-välilehdellä.

Opintojen rakenne -näkymässä klikkaa opintojakson koodista opintojaksoesitteeseen ja siirry Suoritustavat-välilehdelle. Vahvista laajuus valitsemalla tapa (Tapa 1, Tapa 2 jne.).

Valikko kurssin suoritustavoistaImage Modified

Vahvista tapa matriisivalikon alaosasta klikkaamalla Valitse tämä tapatapa -painiketta. Laajuus vahvistuu HOPS:iisi sekä ylimmälle että alemmalle tasolle.

Opintojaksoesite, kun suoritustapa on valittuImage Modified


Useasti suoritettavien kurssien käsittely

Sisussa useasti suoritettavat kurssit, joilla on sama kurssikoodi (esim. kurssi CS-EV Vaihtuvasisältöinen opinto tai ABR-ENG Ulkomailla suoritetut opinnot), saa lisättyä HOPSiin suunnitteluvaiheessa vain kerran. Jos aiot suorittaa esimerkiksi kolme vaihtuvasisältöistä, samalla koodilla olevaa, kurssia tutkintoosi, voit lisätä kurssin kerran HOPSiisi oikealla koodilla ja muut kaksi kurssia voit lisätä suunnitteluvaiheessa opintoluonnoksina.

Lisää opintoluonnos -painikkeen sijainti valinta-avustimessaImage Modified

Näkymä opintokokonaisuudesta, kun opintoluonnos on luotuImage Modified

Kun olet suorittanut kaikki vaihtuvasisältöiset kurssit, voit lisätä ne HOPSiin vasemman reunan sijoita suunnitelmaansuunnitelmaan -valikosta. Muista poistaa suunnitteluvaiheessa tekemäsi opintoluonnos HOPSista. Mikäli et saa jostain syystä lisättyä kursseja sijoita suunnitelmaan-valikon kautta oikeaan kohtaan HOPSissa, lisää kurssit vapaan muokkauksen tilan kautta valikosta lisää jo suoritettu opintojakso. Mene vapaan muokkauksen tilaan sen kokonaisuuden/otsikon kohdalta HOPSissa, johon aiot sijoittaa suorittamasi vaihtuvasisältöiset opinnot.

Lisää jo suoritettu opintojakso -painikkeen sijainti valinta-avustimessaImage Modified

Lisää jo suoritettu opintojakso-valikon avattuasi näet sen alla suorituksesi, joita ei vielä ole sijoitettu HOPSiisi, ja voit sijoittaa haluamasi kurssit HOPSiin klikkaamalla lisää-painiketta.

Lisää jo suoritettu opintojakso -valikkoImage Modified


Kurssikorvaavuudet

Jos opintojaksolla on korvaavuuksia eli opintojaksoja, joita suorittamalla saat korvattua tietyn opintojakson, ne saattavat näkyä opintojaksoesitteessä. Korvaavat opintojaksot näkyvät opintosuunnitelmassasi normaalisti eikä kommentointi-toimintoa tarvita.

...

Opintosuunnitelmassasi klikkaa opintojakson koodia. Pääset opintojaksoesitteeseen, jossa siirry välilehdelle Korvaavuudet. Kohdasta Vastaavuudet voit valita korvaavan kurssin.

Korvaavuudet -välilehtiImage Modified

Erillistä tallennusta ei tarvita, mutta tarkista kuitenkin korvaavuuden onnistuminen. Korvaavuus näkyy eri suuntiin osoittavina nuolina. Huom! Kaikilla kursseilla ei vastaavuuksia ole ilmoitettu näin vaan vapaatekstikentässä. Tässä tapauksessa sinun tulee hakea korvaavuutta Vapaan muokkauksen tilan kautta.

Näkymä korvatusta opintojaksostaImage Modified 

HUOM! Voit lähettää hakemuksia liittyen vapaan muokkauksen tilaan ja opintosuunnitelmiin, jotka vaativat erillistä hyväksyntää, vain oman opiskeluoikeutesi mukaisiin opintosuunnitelmiin.

Voit tarvittaessa vaihtaa korvaavasta opintojaksosta versiota HOPSissa. Klikkaa opintojakson koodia HOPSissa ja siirry välilehdelle korvaavuudet. Ylhäältä opintojakson nimen alta pääset vaihtamaan version.

Opintojakson version valintaImage Modified

Kun olet vaihtanut version, tulee sinun ottaa valitsemasi versio opintojaksosta käyttöön ja sulkea opintojaksoesite, ennen kuin pääset valitsemaan korvaavan opintojakson valitsemastasi opintojakson versiosta.

'Ota käyttöön tämä versio' -painikkeen sijaintiImage Modified

Suljettuasi opintojaksoesitteen, klikkaa uudestaan opintojakson koodia HOPSissa ja mene opintojaksoesitteellä välilehdelle korvaavuudet ja valitse sieltä haluamasi korvaava opintojakso.

Korvaavuudet -välilehtiImage Modified

Huomaathan, että et voi vaihtaa HOPSissa opintojakson versiota opiskeluoikeuttasi vanhempaan versioon.

 

Muualla kuin Aalto-yliopistossa suoritettavien opintojen lisääminen opintosuunnitelmaan

Jos suunnittelet suorittavasi opintoja myös muualla kuin Aalto-yliopistossa, voit lisätä nämä opinnot opintosuunnitelmaasi opintoluonnoksena. Valitse se opintokokonaisuus, johon lisäät opintoluonnoksen ja paina Lisää opintoluonnos -painiketta. Täytä vaadittavat tiedot ja tallenna. 

Valinta-avustinImage Modified

 • Suoritettuasi kyseisen opinnon, älä hae opinnon hyväksymistä Sisussa opintoluonnoksen kautta, vaan hae muualla suoritettujen opintojen hyväksilukua Aalto-yliopiston omien hyväksilukuohjeiden mukaisesti. 
 • Kun suorittamasi opintojakso on kirjattu Oodiin, voit lisätä sen opintosuunnitelmaan vasemman laidan Sijoita suunnitelmaan -valikon kautta. Kun olet sijoittanut suoritetun opintojakson opintosuunnitelmaan, voit poistaa opintoluonnoksen. Jos olet suorittanut toisessa yliopistossa sivuainekokonaisuuden, varmista, että sinulla on HOPSissa myös Aallossa käytössä oleva sivuainekokonaisuuden koodi (esim. M1FINU-ENG Sivuaine kotimaisesta yliopistosta), eikä pelkkiä yksittäisiä sivuaineeseen hyväksiluettuja kursseja.

Jos suunnittelet suorittavasi opintoja toisessa Sisu-yliopistossa (Helsingin yliopistossa, Tampereen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa tai Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa), voit lisätä toisen Sisu-yliopiston opintojaksoja opintosuunnitelmaasi. 

 • Hae opintojaksoja Haku-välilehdellä ja vaihda Aalto-yliopiston tilalle toinen Sisu-yliopisto. Lisää valitsemasi opintojakso muistilistalle ja sijoita se sen jälkeen opintosuunnitelmaan vasemman laidan Sijoita suunnitelmaan -valikosta. 

  Yliopiston nimeä painamalla avautuva pudotusvalikkoImage Modified

 • Kaikissa Sisu-yliopistoissa Sisu ei ole vielä tuotantokäytössä, joten tiedot saattavat vielä muuttua. Varmista opintojen toteutuminen kyseisestä yliopistosta viimeistään hakiessasi opiskeluoikeutta kyseisiin opintoihin. 
 • Toisen yliopiston opintojaksojen lisääminen opintosuunnitelmaan ei anna opiskeluoikeutta kyseisiin opintoihin, vaan opiskeluoikeutta on haettava erikseen


Suoritettujen opintojen näkyminen opintosuunnitelmassa

Jos opintojaksosta on suoritusmerkintä, opintojakson kohdalla näkyy lehvä ja arvosana.

Suoritettu opintojaksoImage Modified

Kokonaisuudessa näkyvät valittujen ja suoritettujen opintojen yhteispistemäärät.

Opintojen yhteispistemäärien sijainti opintokokonaisuudessaImage Modified


Jos opintokokonaisuuteen kuuluvat kaikki opinnot on suoritettu, sen tilaksi muuttuu muuttuu "osat suoritettu." Tässä vaiheessa kokonaisuus on valmis. Aalto-yliopistossa kokonaisuudet arvioidaan eli koostetaan vasta valmistumisen yhteydessä. Sinun ei tarvitse pyytää erikseen opintokokonaisuuden arviointia.

Huomioithan, että sen jälkeen, kun opintokokonaisuus on arvioitu, et voi enää muuttaa sen sisältöä opintosuunnitelmassa.

 

Suoritettujen opintojen lisääminen opintosuunnitelmaan

Opintosuunnitelmanäkymän vasemman laidan Sijoita suunnitelmaan -painiketta klikkaamalla näet listan:

Sijoita suunnitelmaan -painikkeen sijaintiImage Modified


Listassa näkyvät:

 • opintosuorituksesi
 • haun kautta muistilistallesi lisäämäsi kurssit, joille ei ole valmista paikkaa opintosuunnitelmassasi.

Sijoita suunnitelmaan -listaImage Modified


Voit lisätä näitä suorituksia suunnitelmaasi näin:

 • Paina opintojakson Sijoita suunnitelmaan -ikonia.
  Sijoita suunnitelmaan -ikonin sijaintiImage RemovedSijoita suunnitelmaan -ikonin sijaintiImage Added
 • Ruutuun avautuu rakennenäkymä, jossa näkyvät korostettuina ne kohdat, joihin opintojakson voi sijoittaa. Klikkaa sitä korostettua kohtaa, johon haluat opintojakson sijoittaa.
  RakennenäkymäImage Modified


 •  Sijoitus vahvistetaan haluttuun kohtaan oikean laidan valinta-avustimen kautta klikkaamalla vahvista.
  Vahvista-painikkeen sijainti valinta-avustimessaImage Modified
 • Mikäli rakenteessa ei näy korostettuna se kohta, johon haluat suorittamasi opintojakson sijoittaa, on käytettävä vapaan käytettävä vapaan muokkauksen tilaa.

  Huom! Vapaan muokkauksen tilassa jo suoritetun opintojakson sijoitus tehdään kokonaan oikean laidan valinta-avustimen kautta, ei vasemmasta laidasta aloittaen, kuten yllä.

  Ohje: Vapaan muokkauksen tila


Sivuaineen version vaihtaminen HOPSissa

...