Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

[suomeksi] [in English]

En tidslinjemodell är en tidslinje där din högskola färdigt har schemalagt studierna.  Om du planerar att genomföra dina studier i rekommenderad ordningsföljd lönar det sig att använda tidslinjemodellen. Du kan ändå ändra eller ta bort enskilda kurser.

...