Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 [suomeksi] [in English]

Innehållsförteckning på denna sida:

Table of Contents


...

Godkänd ansökan

När din anhållan om utexaminering har behandlats får du ett meddelande i Sisu (Förstasidan→Nya meddelanden och notifikationer eller ikonen Meddelanden i fältet högst upp på sidan). 

Vyn över hemsidan, nyaste meddelanden och notifikationerImage Added

I meddelandet om godkänd anhållan ser du din utexamineringsdag och länken Till prestationsinfo.Vyn över hemsidan, nyaste meddelanden och notifikationerImage Removed

Meddelande om godkänd utexamineringsansökanImage Modified


...

Förkastad ansökan

Om din anhållan om utexaminering förkastas får du ett meddelande i Sisu (Förstasidan→Nya meddelanden och notifikationer eller ikonen Meddelanden i fältet högst upp på sidan).

I meddelandet kan du läsa varför anhållan har förkastats och kan gå vidare till anhållan om utexaminering eller till din studieplan.

Meddelande om förkastad utexamineringsansökan Image Modified

Studieplanen har då samma status som innan du anhöll om utexaminering. 

...