Sisu HELP

Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleInformation om webbplatsen

Sisu Help är en instruktionswebbplats för användning användningen av studie- och studieregistersystemet Sisu vid Aalto-universitetet. På webbplatsen finns instruktioner för studerande, lärare, och administration.

Study Information Services-gruppen är ansvarig för webbplatsen och håller den uppdaterad. Gruppen är underställd Studerandeservice som ingår i Aalto-universitetets Lärandetjänster.

Mer information om webbplatsen:

Kontaktinformation: sisu@aalto.fi

...