Sisu HELP

Page History

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

[suomeksi] [in English]


Expand
titleinformation om webbplatsen

Sisu Help är en instruktionswebbplats om hur man använder informationssystemet Sisu för studier och undervisning vid Aalto University. Det finns instruktioner för Aalto-studenter, lärare och administration om det.

Study Information Services-gruppen är ansvarig för webbplatsen och håller den uppdaterad. Gruppen är underställd Studerandeservice som ingår i Aalto-universitetets Lärandetjänster.

Mer information om webbplatsen:

Kontaktinformation: sisu@aalto.fi

Expand
titleVad är Sisu?

Sisu är sex högskolors gemensamma studie- och studieregistersystem som kommer att ersätta Aalto-universitetets nuvarande Oodi-system. För tillfället används Sisu för att skapa individuella studieplaner (ISP) för Aaltos studerande. Systemet tas i bruk i sin helhet hösten 2021.

Utöver Aalto tas Sisu i bruk vid följande universitet:

 • Aalto-universitetet
 • Helsingfors universitet
 • Jyväskylä universitet
 • LUT-universitetet
 • Hanken Svenska handelshögskolan
 • Tammerfors universitet

I Sisu är den studerandes studieplan grunden för flera andra processer. Sisu möjliggör uppföljning och utveckling av studierna utgående från informationen i studieplanen. I framtiden kommer Sisu även att erbjuda 

 • ett basregister för studentuppgifter 
 • lärarverktyg för att hantera uppgifter om dem som anmält sig till kurserna och bedöma prestationer  
 • en funktion för att skapa examensbetyg
 • elektroniska tjänster för studerande, bland annat ansökan om utexaminering, ansökan om tilläggstid för studierna och tillgodoräkning av studier som inte genomförts vid Aalto.

...