Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

För att återställa din plan till godkänt status ska du ansöka om godkännande för ändringarna av ansvarspersonen för studiehelheten.


Expand
titleLägg inte till kurser i NOTGRADED-helheter

Lägg inte till kurser i studiehelheter med texten NOTGRADED i sina namn. Dessa helheter är icke-graderade och kan endast innehålla andra studiehelheter, aldrig kurser.

Om det behövs lägg till kurser i studiemodulerna som ligger under de icke-graderade helheterna.

Image Added


Så här öppnar du fritt redigeringsläge:

...

Om du ansöker om och beviljas godkännande för ändringarna borde varningarna försvinna.

Lägg till ett redan genomfört studieavsnitt/en redan genomförd studiehelhet

Gör så här för att lägga till redan genomförda studier via fritt redigeringsläge:

 • Klicka på studiehelheten eller mellanrubriken som du vill lägga till studierna i.
 • Klicka på de tre punkterna i sidomenyn till höger och välj Fritt redigeringsläge.
  Fria redigeringsläget ligger under tre punkterna i sidomenyn

 • Klicka på lägg till utfört studieavsnitt eller lägg till utfört studiehelhet.
  Lägg till utfört studieavsnitt-knappen ligger i sidomenyn
 • Välj studierna du vill lägga till och klicka på Lägg till.

Ansök om godkännande

Ansök om godkännande bara för studiehelheten eller mellanrubriken som du har gjort ändringar i.

...