Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Undervisning i period:  Med det här alternativet kan du söka alla kurser som ordnas under en viss period.  Med periodsökningen kan du endast söka pågående eller kommande kurser.  Kurser som ordnats i tidigare perioder visas inte.

Bild av sökresultat då man sökt kurser i period II med sökordet elecImage Modified

Bild 2. Bild av vyn ”Sök kurser”.  I bilden har man sökt undervisning som ordnas i period II med sökordet ”elec”.