Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Du kan ersätta ett studieavsnitt i din examen med motsvarade studier som du genomfört någon annanstans eller kompetens som du förvärvat på något annat sätt. Ersättning förutsätter att studierna har motsvarande innehåll. → Ansök om ersättning i Sisu

Inkludera kompetens

 • Du kan inkludera studier/kompetens som du genomfört/förvärvat någon annanstans i din examen utan att de direkt motsvarar studier vid Aalto. → Ansök om att inkludera studier

Personliga prestationer  

...

Du kan även planera studier som du tänker genomföra någon annanstans genom att göra ett studieutkast i din studieplan.

 • Ett studieutkast är ett sätt att på förhand planera in studier och kompetens som du kommer att genomföra/förvärva någon annanstans i din studieplan.
  • Det kan till exempel vara fråga om utbytesstudier eller JOO-studier.
 • När du har genomfört studierna eller förvärvat kompetensen ska du ansöka om inkludering i examen eller om en personlig prestation.

Du kan ansöka om tillgodoräkning bara via en studieplan som är i kraft, och tillgodoräkningen är examensspecifik. Om du inte är närvaroanmäld för terminen kan du inte skicka in en ansökan om tillgodoräknande. 

Anchor
korvaaminen
korvaaminen
Ansök om att ersätta ett studieavsnitt

Du påbörjar din ansökan via kursbeskrivningen. Välj Tillgodoräknande under fliken Ersättande studier

...

 • Du kan lägga till bilagor i din ansökan när den har statusen ”Begärd”.
 • Du kan inte ta bort bilagorna efter att du har skickat in ansökan.
 • När ansökan gått vidare för behandling kan du inte längre lägga till bilagor.


Anchor
sisällyttäminen
sisällyttäminen
Ansök om att inkludera studier eller kompetens 

En ansökan om att inkludera studier eller kompetens är studierättsspecifik och kan inte automatiskt överföras till en annan utbildning eller en annan plats i din examen.

...

 • Du kan lägga till bilagor i din ansökan när den har statusen ”Begärd”.
 • Du kan inte ta bort bilagorna efter att du har skickat in ansökan.
 • När ansökan gått vidare för behandling kan du inte längre lägga till bilagor.

Planera studier eller kompetens som du genomför/förvärvar på annat håll med hjälp av ett studieutkast
Anchor
luonnos
luonnos

Om du planerar att genomföra studier eller förvärva kompetens som inte finns i Sisu kan du lägga till dem i din studieplan som ett studieutkast. Du kan använda studieutkastet för att planera till exempel

...