Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Din individuella studieplan (ISP) är grundstenen för din studieplanering, dina kursanmälningar och din utexaminering. Studieplanen kan utvecklas i takt med dina studier: den går smidigt att uppdatera. Det är lätt att skapa en studieplan, eftersom examensstrukturen och modellschemat för studierna styr dina val. Studieplanen är också ett verktyg för studievägledning.

Info
titlelkölöl

Anmälan till kurser och tentamina sker tills vidare i WebOodi, inte i Sisu. Utbildningsprogrammens examensstrukturer och andra anvisningar om studierna hittar du i Into.

Om du har frågor om hur du skapar en studieplan eller om något annat som gäller dina studier, kontakta servicestället för ditt utbildningsprogram.

Observera att du inte behöver spara din ISP separat i Sisu.  Systemet sparar din ISP automatiskt.

...

  • Om en kurs eller studiehelhet är obligatorisk så finns den färdigt i planen och kan inte tas bort förutom i Fritt redigeringsläge.


Sidomenyn kan också ha en sökfunktion: Sök med namn eller kod.

...

Helheten får statusen Avvika från ansökt innehåll om du tidigare har ansökt om godkännande för helheten och sedan gjort ändringar i den. Anvisningar för att annullera det tidigare godkännandet hittar du på sidan godkännande av en studieplan.

Helheten får statusen Delar slutförda om du har genomfört alla kurser som hör till helheten.

...

Du behöver inte spara separat, men kontrollera att ersättningen har lyckats. Ersättande studier visas som pilar som pekar år olika håll.  Obs! För vissa kurser finns motsvarigheterna istället insatta som fri text. I sådana fall måste du ansöka om ersättande studier via Fritt redigeringsläge.

OBS! Du kan skicka ansökningar med anknytning till fritt redigeringsläge och separat godkännande bara för studieplaner som motsvarar din studierätt.

...