Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du kan anhålla om utexaminering genast när du har lämnat in din sista prestation (t.ex. tentamen, lärdomsprov, mognadsprov). 

...