Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Expand
titleStudierätter

I fliken Studierätter finns följande avsnitt om varje studierätt: ”Basinformation”, ”Studiernas framskridande”, ”Närvaro”, ”Utbildningsstig” samt ”Andra bekräftade val till studierätten”.

Delen Basinformation innehåller följande information:

 • Giltighet: giltighetstiden för din studierätt
 • Organisation: organisationen där du har studierätt
 • Lagen som begränsar studietiden: definierar vilken typ av lag som begränsar längden av din studietid. Detta påverkar hur länge din studierätt är i kraft. Här står tills vidare ”ingen automatisk beräkning” för alla studerande.  Du kan kontrollera hur lång studierätt du har i WebOodi.
 • Förordning om universitetsexamina: förordning som gäller din studierätt
 • Examensstadga: examensstadga som gäller din studierätt
 • Datum för beviljande: datumet då din studierätt har beviljats
 • Studierna inleddes: datumet då du i praktiken har påbörjat dina studier (beaktande t.ex. lagstadgad frånvaro)
 • Beviljad tilläggstid: här ser du om du har beviljats tilläggstid och hur mycket

Delen Studieframgång beskriver färdiga examina. OBS! Alla ser tills vidare texten ”Inga färdiga examina”, eftersom endast examina som har sammanställts i Sisu syns här. För tillfället sammanställs examina i WebOodi.

Delen Närvaro innehåller information om din läsårsanmälan för varje termin. I Sisu syns det nästa läsåret redan före det är möjligt att anmäla sig till nästa läsåret. Detta information behövs för läsårsanmälan i OILI.


Utbildningsstigen beskriver hurdan din studierätt är. Om det är fråga om en tvådelad examen (kandidat + magister), ser du ditt kandidatprogram och huvudämne i vänstra spalten och möjliga övergångar till magisterprogram till höger. Om det är fråga om en magister- eller doktorsexamen ser du programmets information till vänster. Eventuella avlagda examina är markerade med symboler som förklaras under strukturen. En avlagd examen markeras med en krans i utbildningsstigen:

Låssymboler är inte nödvändigtvis korrekta, detta beror på ett tekniskt fel. Aktuell information om övergången till Sisu hittar du i Into.

Under Andra bekräftade val till studierätten ska finna dina möljiga biämnen. Information överförs inte ännu till Sisu från WebOodi.

...