Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

[på svenska] [in English]

Info
Huomio! Ohjeet ovat vielä kesken ja niitä tullaan täydentämään Aallon sisäisten valmistumiskäytäntöjen osalta kevään 2021 aikana.  Sisu  Sisu käyttöönoton aikataulun mukaisesti on suunniteltu, että opiskelija hakee valmistumista Sisusta 25.5.2021 alkaen. Ohjeita voidaan vielä täydentää.

Kohdassa valmistumisen hakeminen on kerrottu milloin voit tehdä valmistumispyyntösi ja miten valmistumispyyntö Sisussa tehdään. Tämän lisäksi on ohjeistettu miten näet hyväksytyn/hylätyn päätöksen valmistumisestasi.

...