Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

[Suomeksi] [in English]

Alla studieplan görs i Sisu från och med den 1.5.2021.  
  
Om du utexamineras senast den 24.5.2021 och inte har några andra studierättigheter vid Aalto-universitetet behöver du inte göra en ny studieplan i Sisu.

Din individuella studieplan (ISP) är grundstenen för din studieplanering, dina kursanmälningar och din utexaminering. Studieplanen kan utvecklas i takt med dina studier: den går smidigt att uppdatera. Det är lätt att skapa en studieplan, eftersom examensstrukturen och modellschemat för studierna styr dina val. Studieplanen är också ett verktyg för studievägledning.

...