Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Planera in de kompletterande studier som du behöver och skicka in ISP:n för separat godkännande.  Instruktionen: Att göra en studieplan (ISP)

  • När du har lagt till studierna i din ISP kan du anmäla dig till undervisningen. 

...