Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

[in English] [Suomeksi]


Info

Instruktionerna på svenska kommer att tilläggas senare. Funktionen är inplanerad att tas i bruk på vären 2021Registreringen av kompletterande studier i Sisu tas i bruk våren/sommaren 2021. 

Anvisningarna kompletteras under våren 2021. 

I mars 2021 existerar ännu inga studierätter för kompletterande studier i Sisu. 

Kompletterande studier

Om du ska genomföra kompletterande studier bekräftas det för dig i samband med antagningen eller genast i början av studierna. De kompletterande studierna är då obligatoriska. 

Hör studierna till examen? 

Huruvida kompletterande studier inkluderas i examen varierar beroende på ditt utbildningsprogram. Om du avlägger en doktorsexamen inkluderas de kompletterande studierna aldrig i examen. 

Om de kompletterande studierna inte kan inkluderas i examen får du en separat studierätt för dem, så att du kan skapa en ISP för dem och anmäla dig till undervisningen. 

Studierätten för de kompletterande studierna är i kraft lika länge som din studierätt för examen, och kräver ingen separat läsårsanmälan. 

ISP för kompletterande studier

Studierätten för kompletterande studier gör det möjligt för dig att skapa en separat ISP, som du kan använda för att anmäla dig till studierna.  Du skapar ISP:n på samma sätt som din ISP för examensstudierna. 

Planera in de kompletterande studier som du behöver och skicka in ISP:n för separat godkännande.  

  • När du har lagt till studierna i din ISP kan du anmäla dig till undervisningen. 

Den kompletterande studiehelheten bedöms inte, men prestationerna kontrolleras senast när du utexamineras. Genomförda kurser syns i dina prestationer som normalt.