Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

[Suomeksi] [in English]

Info

Alla

studiekalanderns

funktioner

är

i studiekalendern kan inte ännu

i användning

användas. Sisu tas i bruk istället för Oodi i slutet av sommaren 2021.

I Sisu planeras studierna först i studiestrukturen, sedan sätts kurserna in på tidslinjen, och slutligen planeras läsordningen i studiekalendern.  

Kalendern har både en vecko- och en månadsvy.  Med pilarna i den övre kanten uppe till höger kan du förflytta dig till följande eller föregående vecka eller månad.

Kalenderanteckningar och överföring till en annan kalender

Du kan sätta in göra egna anteckningar i kalendern och kalendern , och en anteckning kan även upprepas.

Image Added

Egna kalenderanteckningar och undervisningstillfällen kan synkroniseras med Office 365-webbkalendern. Kalendern uppdateras enligt Office 365:s principer.

Du kan överföra anteckningarna i studiekalendern till en annan kalender via knappen ”Exportera till extern kalender” i övre högra hörnet. Knappen öppnar följande fönster:

Studiekalenderns flikar

I studiekalenderns högra hörn finns tre flikar (se bild): Ej vald undervisning, Anmälning Anmälningen samt Avslutade Avslutad och avbrutna.

  • Fliken Ej vald undervisning innehåller de kurser som inte ännu har satts in placerats på tidslinjen (rubrik: Ej placerad på tidslinjen) och vars undervisning inte har överförts till kalendern.  Kurserna visas enligt studieplan och valen kan bytas.  Om kursen har undervisning kan den läggas till i kalendern genom att klicka på Till val.   Då öppnas fliken Prestationssätt -fliken av i kursinformationen, där du kan välja prestationssätt (om du inte redan gjort det) och därefter lägga till undervisningen i kalendern (välj).
  • I fliken Anmälning Anmälningen hittar du bland annat sådana genomföranden sådan undervisning vars anmälan inte ännu har öppnat och sådana dit pågår och sådan där din anmälan redan har godkänts. (Anmälningar Anmälningen är inte ännu i användning bruk i Sisu.)
  • Fliken Avslutade Avslutad och avbrutna innehåller avslutadeavslutad, avbrutna avbruten och annullerade genomförandenannullerad undervisning.