Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Du kan lägga till allmänna eller specifika kommentarer som gäller en viss punkt i din studieplan eller kommentera specifika punkter, till exempel angående studier du har genomfört eller ska genomföra utanför Aalto-universitetet.  Allmänna kommentarer gäller hela studieplanen och riktade kommentarer gäller ett visst ställe specifika kommentarer en viss punkt i studieplanen (såsom en kurs eller en studiehelhet). Kommentarer  Kommentarer kan inte redigeras eller raderas efter att du skickat in studieplanen.

    1. Tryck på knappen studiehandledning i övre högra hörnet och välj sedan allmän eller specifik kommentar”allmän kommentar” eller ”specifik kommentar”. Om du väljer specifik kommentar kan du välja till vilken del av examen kommentaren hörgäller.


    2. Kryssa ännu i rutan där du bekräftar att du förstår informationen om att skicka känsliga personuppgifter och tryck sedan SkickaSänd.


Info
Notera att kommentarer tillsvidare inte skrivs ut i studieplanen.


  • Om Gör så här om din kommentar handlar om innefattar en kurs eller studiehelhet vid ett annat universitet som använder Sisu-systemet (t.ex. JOO-studier), gör som följande:

Gå till Sök kurser-funktionen och sök

...

upp de kurser du vill

...

kommentera. Kom ihåg att byta universitet ovanför sökfältet. Obs! Aalto-universitetet ansvarar inte för andra universitets

...

kursinformation.

Gå till vyn Studiestruktur

...

, öppna

...

”Lägg till i

...

planen” på vänster sida och placera kurserna eller helheterna på

...

ett lämpligt ställe i studieplanen. Kom ihåg att bekräfta valen i den högra sidomenyn.

...

Dessa kurser och helheter syns även i utskriften av studieplanen.