Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kursinformationen är indelad i tre flikar: Info”Info”, Prestationssätt”Prestationssätt” och Ersättande studier”Ersättande studier”.  

Fliken Info har följande information:

  • Basinformation
  • Beskrivning
  • Förkunskaper (vilka tidigare studier kursen förutsätter)
  • Studiematerial
  • Klassificering

I fliken Prestationssätt berättas ser du på vilka sätt kursen kan genomföras (t.ex. tentamen).

I fliken Ersättande studier kan du välja en ersättande kurs ifall info om ersättande kurser har överförts från Oodi till Sisu. I annat fall kan du inkludera den ersättande kursen via Fritt redigeringsläge.

Info

Försäkra dig om att du granskar rätt version (läsår) av kursen! Versionen står direkt under kursens namn. Utgångsvärdet är det pågående läsår läsåret men det kan ändras via den nedåtpekande pilen.

...