Child pages
 • Luottamusmiestoiminta ja edunvalvonta

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents
maxLevel3
minLevel3

Luottamusmiehet

Luottamusmiehet ovat ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden valitsemia työyhteisön edustajia.

Luottamusmiesten tehtävät

 • huolehtia, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja
 • valvoa että työntekijöiden oikeusturvaa ei rikota
 • toimia neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä työnantajien ja työntekijöiden välillä
 • paikallinen sopiminen työntekijöitä koskevista asioista työnantajan kanssa
 • edustaa työntekijöitä mm. yhteistoimintaelimisissä

Kun tarvitset apua, ota aina ensin yhteyttä omaan luottamusmieheesi tai pääluottamusmieheen. Myös työnantajan kanssa neuvoteltaessa on hyvä, että luottamusmies on läsnä.

Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistyksen luottamusmiehet kaudella 2020-2021

Pääluottamusmies

Petri Peltonen
petri.o.peltonen(@)aalto.fi
Aalto/HRS
040 353 8133

Varapääluottamusmies
Helena Topdagi
Aalto/ITS
050 521 8822

Muut luottamusmiehet

Rita Hatakka
Aalto CHEM/TES
050 344 0374

Börje Helenius
Aalto ENG/LES
050 590 6388

Timi Lehtola
Aalto ELEC
050 569 8113

Heli Liukko
Aalto ELEC/HRS
050 372 5940

Laura Mure
Aalto/RIS
050 407 9041

Janne Salonen
Aalto/LES
050 4003 546


Varaluottamusmiehet

Susanna Marttala
Aalto SCI/FIS
050 3442 369

Mari Partanen
Aalto ARTS/LES
050 355 6195


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa, ellei toisin mainita: etunimi.sukunimi@aalto.fi

Edunvalvonta

Edunvalvonnan tarkoitus ontukea yhdistyksen jäseniä heidän tehtävissään. Liiton ja yhdistyksen tavoitteena on jäsenten mahdollisimman laaja-alainen edunvalvonta ja työehtosopimuksien vähimmäisehtojen noudattamisen valvominen. Paikallistason edunvalvontatyötä työpaikoilla tekevät luottamusmiehet.

PRO neuvottelee yliopistotyönantajaa (SYTY) edustavan Sivistystyönantajat r.y:n kanssa Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen, joka sisältää määräykset vuosilomista, poissaoloista, työajoista ja palkkausjärjestelmästä.

Edustukset Aalto-yliopistossa

YPJ arviointiryhmä (muu henkilökunta):

Jäsen: Börje Helenius, Helena Topdagi ja Petri Peltonen

 1. Varajäsen:  Susanna Koistinen
 2. Varajäsen: Matti Seppä
 3. Varajäsen: Timi Lehtola

Aalto-yliopiston yhteistoimintaneuvottelukunta:

Jäsen: Petri Peltonen ja ja Susanna Koistinen
Varajäsen: Börje Helenius

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta:

Jäsen Börje Helenius

Aalto-yliopiston työsuojelutoimikunta:

Työpaikka 1: 1. varavaltuutettu Janne Salonen
Työpaikka 2: työsuojeluvaltuutettu Eevi Huhtamaa
Työpaikka 4: 1. varavaltuutettu Timi Lehtola ja 2. varavaltuutettu Heli Liukko

Aalto Management Team (AMT) ja Aalto Leaders’ Dialogue (ALD)


Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea

Jäsen Tiina Kotti

1. varajäsen Börje Helenius
2. varajäsen Petri Peltonen
Children Display
styleh6
pageAalto-yliopiston henkilöstöyhdistys (AaltoHY)