Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

UI Expand
titleMiksi HOPSin lähettäminen hyväksyttäväksi ei aina onnistu?

Jos tutkinto-ohjelma vaatii erillistä hyväksyntää, mutta hae hyväksyntää -painike ei ole aktiivinen eikä opiskelija ei pysty lähettämään HOPSia hyväksyttäväksi, ongelma johtuu yleensä seuraavista asioista:

  • Suunnitelma ei vastaa rakenteen sääntöjä: suunnitelmassa on liikaa tai liian vähän opintoja jossain kokonaisuudessa. Kannattaa tarkistaa, mitkä tutkinto-ohjelman ja opintokokonaisuuksien säännöt ja laajuudet ovat ja löytyykö suunnitelmasta kohtia, joissa säännöt eivät täyty. 
  • Suunnitelmassa on vapaan muokkauksen tilan kautta tehtyjä muutoksia, joita ei ole hyväksytty. Kaikki poikkeukset rakenteesta täytyy hyväksyä ennen kuin koko tutkintotason hyväksynnän hakeminen on mahdollista. 
  • Suunnitelmassa on kokonaisuuksia, jotka vaativat erillistä hyväksyntää, mutta joita ei ole vielä hyväksytty. Alemman tason hyväksynnät täytyy tehdä ennen kuin koko tutkintotason hyväksynnän hakeminen on mahdollista.
  • Opintosuunnitelma on tehty koulutukseen, johon opiskelijalla ei ole opinto-oikeutta. Erityisesti kannattaa tarkistaa tämä, jos lähetettävä opintosuunnitelma on ylempään perustutkintoon (diplomi-insinööri tai maisteri). Jos opiskelijalla on opinto-oikeus sekä alempaan (kandidaatti) että ylempään perustutkintoon (diplomi-insinööri tai maisteri), Sisussa opintosuunnitelma täytyy tehdä koulutukseen, johon kuuluvat sekä kandi + maisteri, ei pelkkä maisteri myös silloin, kun opiskelija on jo valmistunut kandidaatiksi.
UI Expand
titleMistä näkyy, että tutkinto on suoritettu?

Koska kaikki tutkinnot rekisteröidään nykyisellään Oodissa, suoritettu tutkinto näkyy Sisussa vain opiskelijan opinto-oikeustiedoissa koulutuspolut-kohdassa. Kuvallinen ohje opiskelijan ohjeissa.

Suoritettujen tutkintojen tiedot on tarkoitus saada näkymään Sisussa vuoden 2019 loppuun mennessä niin, että suoritettu tutkinto näkyy opinto-oikeuden suoritetut tutkinnot -otsikon alla sekä opintosuunnitelmassa niin, että jo suoritettuun tutkintoon kiinnitetyt opinnot näkyvät kiinnitettyinä myös Sisussa.


Sisu ja opetukseen liittyvät asiat

...