Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleOpiskeluoikeudet

Opiskeluoikeudet-välilehdellä on kunkin opiskeluoikeuden kohdalla seuraavat osiot: Perustiedot, Opintojen eteneminen, Läsnäolo, Koulutuspolku sekä Muut opiskeluoikeuteen liittyvät vahvistetut valinnat.

Perustiedoissa on seuraavat kentät:

  • Voimassaoloaika: opiskeluoikeutesi voimassaoloaika
  • Myöntämispäivä: päivä, jolloin opiskeluoikeutesi on myönnetty
  • Opintojen aloituspäivä: päivä, jolloin olet käytännössä aloittanut opintosi (huomioiden esimerkiksi lakisääteisen poissaolosi)
  • Myönnetty lisäaika: tässä kohdassa näkyy, onko sinulle myönnetty lisäaikaa ja kuinka paljon
  • Organisaatio: opinto-oikeutesi organisaatio
  • Rajauslaki: määrittelee rajauslakisi tyypin. Rajauslaki vaikuttaa opinto-oikeuden kestoon. Toitaiseksi kaikilla opiskelijoilla näkyy tässä kohdin "ei automaattista lakentaa". Tiedon opiskeluoikeutesi pituudesta voit tarkistaa Weboodista.

Koulutuspolku

Lukon kuvat eivät pidä paikkansa teknisen vian vuoksi. Ajantasaisen tiedon siirtymisestä voi katsoa Intosta.

HUOM! Voit tehdä Opintosuunnitelmia myös muihin kuin opiskeluoikeutesi mukaisiin ohjelmiin. Et kuitenkaan voi hakea niihin Ohjausta (Tulee käyttöön Sisu 1.1. versiossa 1.4.2019)

Expand
titleIlmoittautumiset

Ilmoittautumistiedot ylläpidetään WebOodissa.

...

Expand
titleHakemukset ja pyynnöt

Voit tehdä hakemuksia ja saada niihin päätöksiä. Kaikki Sisussa tekemäsi hakemukset ja pyynnöt sekä niiden päätökset löytyvät välilehdeltä Hakemukset ja pyynnöt.

HUOM! Voit hakea Vapaan muokkauksen tila ja Erillisen hyväksynnän hakemuksia vain oman opinto-oikeuden mukaisiin HOPSeihin. (Tulee käyttöön Sisu 1.1. versiossa 1.4.2019)

Tieto päätöksistä tulee myös viestinä.

...