Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tässä wikissä kootusti syksyn 2018 TIK kandisemmassa pidettävien tiedonhaun ja viittausluentojen videomateriaalit. Videot ovat suomeksi.


Tiedonhaun videot (kesto noin 3 minuuttia per video)

1 Aikaisempien Aalto-opinnäytteiden hakeminen (kandityöt, maisterivaiheen työt ja väitöskirjat)

...