Child pages
  • Anni Vartola
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arkkitehti SAFA (TKK 1994), TkL (TKK 1997)
Aalto-yliopisto | Taiteen ja suunnittelun korkeakoulu | Arkkitehtuurin laitos | ARK1 | Arkkitehtuurin teoria
Arkkitehtuurin teorian tuntiopettaja 2000-

Suomen Arkkitehtiliiton jäsen 1994-
Suomen Arvostelijain Liiton jäsen 2011-

Julkaisuluettelo ja cv http:www.arkvv.fi/anni