Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon osaamistavoitteet

Kauppatieteiden maisterin tutkinto koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista: maisteriohjelman opinnot 84 op, sivuopinnot 24 op ja vapaasti valittavat opinnot 12 op.

Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 7 § määrittelemien tavoitteiden lisäksi Kauppatieteiden maisterin tutkinnon tavoite on antaa opiskelijoille

  • Maisteriohjelman erikoistumisalueen syvällinen tuntemus sekä mahdollisten sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien erinomainen tuntemus
  • Taidolliset ja tiedolliset valmiudet, joita edellytetään vaativissa johtamis- tai asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
  • Valmiudet tuottaa ja soveltaa itsenäisesti kauppatieteellisen alan tietoa, sekä edellytykset jatkaa opintoja vaativissa kansainvälisissä tohtoriohjelmissa
  • Valmiudet tarkastella asioita etiikan, kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden näkökulmasta
  • Erinomainen viestintä- ja tiimityöskentelytaito