Keynote speakers

Martti Raevaara
Avaus

Lauri Saarinen
Vipu-tiimin esittely

Pasi Puranen
Monimuotoinen kieltenopetus, tvt-välineet oppimisen apuna

Jaakko Kurhila
Ketterä opiskelu: vain mielekkäitä aktiviteettejä

Otto Seppälä : Rubyric

Rubyric on työkalu harjoitustöiden, esseiden, tms. manuaaliseen arvostelemiseen ja palautteen antamiseen.
Rubyric-projektin sivut Sisältää ohjevideoita ja linkin jonka kautta opettaja voi luodan uuden kurssin
Rubyric login
Automaattisten tarkastustyökalujen kehityksestä huolimatta tietyt harjoitustyöt, esimerkiksi esseet ja vapaamuotoiset ohjelmointityöt, joudutaan edelleen arvostelemaan manuaalisesti. Massakursseilla tämä tarkoittaa yleensä töiden jakamista usealle assistentille tms., jolloin arvostelun yhtenäisyys saattaa muodostua ongelmaksi. Tämän lisäksi palaute on harvoin yksilöllistä ja jää helposti lyhyeksi.

Rubyric-palvelussa arvostelua ja palautteen antamista pystytään nopeuttamaan, helpottamaan ja yhtenäistämään rubriikeilla sekä valmilla joukolla arvostelufraaseja, joista assistentit valitsevat kuhunkin työhön sopivimmat. Rubyric on helppokäyttöinen verkkosovellus, joka tukee arvosteluprosessia töiden palautuksesta aina palautteiden postitukseen.

Workflow

  1. Kurssin opettaja luo rubriikin helppokäyttöisellä editorilla.
  2. Opiskelijat palauttavat työt Rubyriciin, jonka jälkeen opettaja jakaa työt assistenteille.
  3. Assistentit lukevat palautukset järjestelmässä, valitsevat opettajan luomista arvostelufraaseista parhaiten sopivat, ja antavat osakokonaisuuksille arvosanat. Assistentit voivat vapaasti muokata fraaseja vastaamaan kutakin työtä, tai antaa ylimääräistä vapaamuotoista palautetta.
  4. Lopuksi järjestelmä lähettää palautteet opiskelijoille sähköpostitse.


Etuja

Kattava henkilökohtainen palaute ja yhtenäinen arvostelu
Rubriikkien käyttö nopeuttaa palautteen antamista, koska assistentit eivät joudu kirjoittamaan kaikkea tekstiä itse. Toisaalta se yhtenäistää arvostelua ja toimii arvostelun "muistilistana", koska assistentit joutuvat käymään läpi opettajan ennalta määrittelemät arvosteluperusteet. Myös yksittäisen arvostelijan on helpompi pitää yhtenäinen linja eri töiden välillä.
Rubyric säilyttää palautetut työt, niistä annetut palautteet ja arvosanat yhdessä.

Yleiskäyttöisyys

Rubyric ei aseta rajoituksia palautuksen formaatille, joten arvosteltava työ voi olla yhtä hyvin pdf-dokumentti kuin ohjelmakoodia sisältävä zip-tiedosto. Järjestelmä tukee myös vertaisarviointia, koska työt voi assistenttien sijaan, tai lisäksi, antaa arvosteltavaksi muille opiskelijoille.


Keväällä 2011 käytössä TKK login

Jotta kurssinsa jo aloittaneet opiskelijat eivät epähuomiossa käyttäisi eri tunnusta kirjautuakseen palveluun, on kevään 2011 loppuun asti käytössä vain TKK:n vanha shibboleth-login. Aalto-login tulee käyttöön kesän aikana kun TKK-login poistuu. HSE:n ja TAIK:n opettajille voidaan luoda testitunnuksia haluttaessa jo ennen tätä.

Anne Salmela
Opintojen joustava ohjaus ACP:n välityksellä

  • No labels