Child pages
  • Poltto- ja kaasutustekniikan opetus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Presenter: Tuomas Paloposki, Opettava tutkija, Aalto ENG

Degree programme: Energia- ja LVI-tekniikka

Tavoitteet

  1. Lisätä opiskelijoiden aktiivisuutta, aloitekykyä ja omatoimisuutta

  2. Antaa mahdollisuus harjoitella itsenäistä tiedonhakua ja tiedon kriittistä arviointia

  3. Antaa mahdollisuus harjoitella ryhmätyöskentelyä ja tulosten esittämistä

Prosessi

Keskustelutyyppiset luennot, pisteytettävät kotilaskut, tentti pois, ryhmätöitä Design Factoryllä.

Tulokset

Erittäin hyvät oppimistulokset sekä arvosanajakautuman että keskeytysprosentin mukaan arvioituna.

Saatu palaute

Osa opiskelijoista piti erittäin paljon, jotkut inhosivat.

Tulevaisuuden suunnitelmat

Opetusta kehitetään edelleen, tarkoitus edetä vielä pitemmälle valitussa suunnassa.

Linkkejä

Kursseihin liittyviin materiaaleihin voi tutustua Noppa-sivuilla