Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

Thank you for your participation! Please, give us feedback

Tapahtuman ohjelma ja aikataulu :: Event schedule

Mikä OpeVeivit

OpeVeivit on vuosittain järjestettävä tapahtuma Aalto-yliopiston opettajille, jossa jaetaan opetuksen kehittämisen ajatuksia ja esimerkkitapauksia, keskustellaan ja verkostoidutaan.

Vuoden 2013 teema "Oppimisympäristö ilman rajoja", kattaa niin fyysisen, virtuaalisen, sosiaalisen kuin henkisenkin ympäristön. Minkälainen ympäristö tekee oppimisesta ja opetuksesta hauskaa, vuorovaikutteista, avointa ja toimivaa?

Miten sinä suunnittelet ja toteutat kurssisi? Oletko vienyt opetuksen "ulos luokkahuoneesta"? Miten olet yhdistänyt virtuaalisen ja fyysisen oppimisympäristön? Millaiset tilat innostavat ja motivoivat opiskelijoita?  

Kiitos casen lähettäneille! Työstämme ohjelmaa parhaillaan. Osaan caseista voit tutustua täällä.

OpeVeiveissä opetuskokeiluista ja ideoista kertomista helpottaa ystävällinen ja kannustava ilmapiiri.

Esitystapoina on nähty muun muassa:

  • perinteinen 15 minuutin esitys, jonka jälkeen 10 minuuttia keskustelua.
  • tiiviimpi esitys, enemmän keskustelua. Esitys on tiivistetty 7 minuuttiin, ja keskustelua on 15 minuuttia.
  • ja jos haluaa kokeilla jotain muuta, sekin on mahdollista. Työpajat, demonstraatiot, harjoitukset tai mitä vain keskitkin. 

About OpeVeivit

OpeVeivit is an annual event for Aalto University personnel to share and discuss educational ideas and cases.

Theme of the year 2013 is “Learning Environment without Borders”. This means not only the physical space, but also the virtual, the social and the emotional environment designed for  learning. What kind of environment makes learning and teaching fun, interactive, open and effective? 

How do you as a teacher plan and implement your courses? Have you taken your teaching “out of the classroom”? How did you connect the virtual and the physical learning environment?  What kind of spaces do students need to feel enthusiastic and motivated?
We would like to thank everyone who sent a case. We are currently working on the program. Some of the cases can be read here.

OpeVeivit provides a friendly and encouraging environment for sharing the latest teaching experiments. 

Previously there have been several case presentation methods. Such as:
  • The traditional way, you will have 15 minutes to present your case. The presentation is followed by a 10 minute conversation.
  •  Less presenting, more discussion. You will present in 7 minutes and then invite your audience to discuss for 15 minutes.
  •  Anything really. Workshop, demonstration, exercise, you name it. 

 

 

  • No labels