OpeVeivit pidettiin 15.5. Kauppakorkeakoululla teemalla Oppimiskeskeinen opetus.

Kiitos kaikille osallistujille ja esiintyjille!

Kokoamme yhteenvedon palautteesta näille sivuille kesäkuun alussa.

Ohjelma

Opeveivit on Aalto-yliopiston oma tapahtuma kaikille opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille opettajille, tutkijoille, opetuksen suunnittelijoille ja kehittäjille - verkostoitumista ja opetusideoiden sekä kokemusten jakamista varten. OpeVeivit järjestetään toista kertaa.

Tänä vuonna teemana on Oppimiskeskeinen opetus.

Strategian mukaan meidän pitäisi pyrkiä “oppimiskeskeiseen kulttuuriin ja opetusmenetelmiin” osana laadukasta opetusta. Mitä sillä tarkoitetaan?

Oppimiskeskeisyys ei ole mikään tietty pedagoginen teoria tai menetelmä. Se sallii erilaisia opetusmuotoja ja opettamisen tapoja.

Opoimiskeskeisessä opetuksessa

 • opiskeluprosessi ja oppiminen on opetuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana
 • opiskelija on aktiivinen; hän ei pelkästään passiivisesti "ota vastaan" tietoa esimerkiksi kuuntelemalla.
 • vuorovaikutuksella ja yhdessä tekemisellä on usein tärkeä rooli: tietoa rakennetaan ja pohditaan yhdessä
 • opetus ja oppiminen pyritään tuomaan lähemmäs todellisen elämän ilmiöitä ja työelämää (kontekstuaalisuus)
 • tieto- ja viestintätekniikka on yksi keino edistää opiskelijoiden aktiivisuutta ja vuorovaikutusta.

Tapahtuma on maksuton.

Järjestää Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki

OpeVeivit was held 15th of May at School of Economics. Theme of 2012 was Learning centered education.

Thank you for all participants and presenters!

We will have a summary of it here on wiki.

The Program

Welcome to the second annual OpeVeivit. It’s all about networking, sharing ideas and experiences in education. The event is aimed at educators, researchers, educational planners or developers.

This year's theme is learning centered education.

According to our strategy we should pursue “learning centered culture and teaching practices” as a part of quality education. What does it mean?

Learning centered education does not mean any specific pedagogical philosophy, teaching method or form. It means changing the focus from teacher-centered towards studying and learning centered activities. This can be done using various teaching methods and practices.

It's all about

 • learning and study process is the most important
 • students are active, not just recipients or listeners
 • communication and collaboration is often involved: knowledge is co-created
 • being connected to real-life and contextual
 • ICT is a good tool for activation and communication

The program will be  partly in Finnish, partly in English.

The event is free of charge for Aalto people.

The event is organised by Strategic Support for Research and Education

Ohjelma - The Program

Opening speech – Martti Raevaara

Session 1

Sanna Heikkinen
– Wiki as a part of the course (case)

Henrik Kettunen
– Teaching Electromagnetics with Clickers (case)

Mikko Heiskala
– Easy-to-apply, and low-resource consuming lecture activation and content review method (case)

Christa Uusi-Rauva
– Using the body in nonverbal skills development (Case)

Case study

Antti Rousi (Aalto People), Virpi Palmgren (Aalto People)
– Using Garrison and Vaughan's framework to study blended learning course designs (Case)

2a) suomenkielinen sessio

Jukka Parviainen
– Ryhmäkeskustelu turhan tentin korvaajana (Case)

Linda Havola
– Aktivoivat opetuskokeilut matematiikan perusopetuksessa (Case)

Kati Vilonen
– Oppimisen aktivointia ryhmässä toteutetulla projektityöskentelyllä (Case)

2b) English session

Alona Senishch-Chmilewsky
– Small Steps - Giant Leap: Writing a Book Collaboratively (Case)

Sari Kivimäki
– Base, shaft, capitol, entablature - wiki (Case)

Elisabete Patricio
– Optima online learning environment (Case)

3a) Tools and methods for learning centered education

Johanna Bragge (Aalto People)
– Using Group Support Systems (FacilitatePro) in a learning-centered negotiation case exercise (Case)

Tarja Toikka (Aalto People)
– ProjektiAreena

Tapio Auvinen (Aalto People)
– 04: Uudentyyppinen opiskelijaa tavoitteellisesti ohjaava opinto-ohjelma (Case)\ (PDF)

3b) Multi-disciplinary and 3rd party collaboration courses

Ahti Salo (Homepage)
– A Seminar on Case Studies in Operations Research (Case) (PDF)
– Submission to INFORMS Transactions on Education (Link)

Markus Joutsela (Aalto People)
– PACK-AGE (Case)\
– Developing an Interdisciplinary Teaching Platform (kurssitiedote)\

Pirjo Kääriäinen (Aalto People)
– Case PatternLab (Case)\
– PatternLab-website (Link)

Riina Subra, Andrew Clutterbuck (Aalto People)
– Global Impact

Closing discussion

 • No labels