Verkon käytöstä monenlaista iloa massaluennoille

Verkon käyttöä voidaan kokeilla yhdistää melkeinpä mihin tahansa opetusmenetelmään tai tapaan käyttää oppimateriaaleja (vrt. aktivoivan luento-opetuksen menetelmät) .

Luentosaliin verkon käyttö voi tuoda vaikkapa

  • tietoa opiskelijoiden ennakkotiedoista ennen luentoa tehdyn orientoivan tehtävän ja verkkomateriaalin pohjalta (opiskelijoiden tallennuksista esim. Optimaan, Moodleen voidaan poimia luennolle esimerkkejä)
  • "ulkomaailman" - opettaja voi avata inkkien takaa opeteltavan asian kontekstia (verkkoaineistojen katsominen, kuunteleminen)
  • reaaliaikaisesti tai tallennettuna asiantuntijakollegan puheenvuoron, vaikka kaukaakin (verkkokokous Adobe Connect tai sen avulla tehty tallenne)
  • opiskelijoiden luentojen välillä tuottamaa dokumentaatioita, kuten kuvia, kaavioita, tekstiä, kaavoja, videota, ääntä, ohjelmakoodia tai kysymyksiä (tallentamispaikkana esim. wiki, blogi, Optima, Moodle) lisäämään opettajan ja opiskelijioiden vuorovaikutusta
  • opiskelijoiden kysymyksiä, kommentteja tai vastauksia opettajan esittämiin kysymyksiin kaikkien nähtäville luentosession aikana (esim. Chat, minibloggaus tai kyselyihin vastaaminen opiskelijoiden kannettavilla tietokoneilla ja mobiililaitteilla)
  • mahdollisuuden näyttää luennolla toteutettavien ryhmäporinoiden tuloksia koko porukalle ja opettajalle (jokin verkkoympäristö, minne opiskelijat vievät muistiinpanonsa mobiililaitteillaan)
  • jne.

Verkkoympäristö auttaa sitomaan luentojen ja niiden välissä tapahtuvan aktiivisen opiskelutyön jatkumoksi. Norman Vaughan esittelee artikkelissaan "Designing for a blended community of inquiry" näkulmia tällaisen opetuksen valmisteluun: opetusideoita ennen, aikana ja jälkeen luennon (synchronous session) s. 11-29.

Huom! Vaughanin mainitsemat verkkovälineet eivät välttämättä ole kaikki tuttuja, mutta sillä ei ole opetusideoiden kannalta merkitystä, koska vastaavia välineitä on tarjolla muunlaisina versioina.

Mitä verkon käyttötapoja massaluentojen yhteydessä itsellesi tulee mieleen?

Ideoi, kommentoi tälle sivulle!