Turnitin

Tieteellisen kirjoittamisen tukeminen koulutusohjelmassa

Table of Contents


Kirjoitustaitojen kehittäminen koulutusohjelman aikana

Luvussa Taitava kirjoittaminen ja plagioinnin välttäminen kuvataan, että opiskelijat tarvitsevat harjoittelua kirjoittamisessa ja tiedon hankinnassa. He tarvitsevat myös tukea.

Kuinka tämä varmistetaan koulutusohjelmassa?

On hyvä muistaa, että uusia opiskelijoita aloittaa paitsi kandidaatinohjelmassa myös ylemmissä koulutusohjelmissa. Jos joka koulutusohjelman alun kursseilla on mukana kirjoitustehtäviä ja Turnitin-palautuslaatikoita, voidaan varmistaa, että kaikki opiskelijat tutustuvat kirjoittamisen vaatimuksiin ja eettisiin sääntöihin. Se on myöskin hyvää kokemusta kirjoittamisesta ennen opinnäytteen aloittamista.

Kuva. Kirjoitustaitojen kehittäminen koulutusohjelman aikana

Miksi plagioidaan ja kuinka se voidaan estää?

Miksi plagioidaan? Mitä voidaan tehdä sen ehkäisemiseksi?

Kaikki rikkovat jonkin verran sääntöjä, jos sitä pidetään harmittomana.

Pidetään eettisiä sääntöjä ja työkaluja näkyvillä. Käytetään Turnitin-palautuslaatikoita palautuksiin.

Kirjoittaminen paineessa voi saada kenet tahansa syyllistymään vilppiin

 • huono ajanhallinta
 • epärealistiset käsitykset omista akateemisen kirjoittamisen taidoista

Auta opiskelijoita

 • kirjoitusprosessin vaiheistamisessa ja ajanhallinnassa
 • harjoittelemaan tiedon etsinnän ja akateemisen kirjoittamisen taitoja.

Opiskelijoilta puuttuu kirjoitustaitoja (korostuu, jos kirjoittavat vieraalla kielellä) ja syvällinen ymmärrys kirjoittamisen eettisistä säännöistä.

Pyydä opiskelijoilta luonnokset Turnitin-palautuslaatikkoon ennen arvosteltavaksi jätettävien versioiden palautusta, jotta he saavat kokemuksen alkuperäisyystarkastuksesta.

Tehtävätyyppejä, jotka kannustavat kirjoittamaan omin sanoin

KTH:n julkaisu Guiding students away from plagiarism (Carroll and Zetterling, 2009, 42-50) esittelee ideoita tehtävätyypeistä, jotka kannustavat opiskelijoita kirjoittamaan omin sanoin. Lue valaisevia esimerkkejä kyseisestä ohjekirjasta. Yhteenveto ideoista on koottu seuraavaan taulukkoon:

VältäSen sijaan valitse

ongelmia, joihin on jo olemassa vastaus

 • kysymyksenä aihe, esim. "Kestävä kehitys"
 • verbinä esim. kuvaile, tunnista, listaa, kerro, hyödynnä
 • "Googleta -kysymys"
 • aiempien kurssien kysymyksiä

aktivoiva verbi, esim. järjestä, suunnittele, muuta, keksi > kannustaa heti asenteeseen, että työtä on tehtävä

 • kysymyksenä "Googleta ja sen jälkeen ajattele"
 • uudet kysymykset joka kurssille

kysymyksiä, joihin on helppo kopioida muilta opiskelijoilta

 • jos vastauksia on vain yksi tai vain muutama erilainen

kysymyksiä, joista tulee henkilökohtaisia aineiston tai lähteiden avulla

 • yhteinen pohja, mutta yksilöllinen aihe
 • käytetään henkilökohtaisia kokemuksia, kokeita tai tekemistä

yleisiä tai kuluneita kysymyksiä

syvemmälle meneviä kysymyksiä yleistason aiheesta

 • paikallinen näkökulma
 • viimeisintä tietoa aiheesta
 • sovelletaan tiettyä aineistoa

tehtäviä, jotka vaativat taitoja, joita ei ole vielä opetettu

tehtävä, joka on jaettu osiin, joissa kussakin harjoitellaan tietoisesti siinä tarvittavaa taitoa

liian vaikeita tehtäviä

sopiva haaste

 • pienempiä tehtäviä
 • opasta opiskelijoita kuinka tehtävä tehdään
 • ryhmätehtävä yksilötehtävän sijaan

piilotettuja arviointiperusteita

avoimet arviointiperusteet siitä, mitä näkökohtia arvostetaan


Kirjoitusprosessi ja kirjoittamisen apuvälineet

Katso opiskelijoiden ohjeiden luvusta Taitava kirjoittaminen ja plagioinnin välttäminen:

Auta opiskelijoita ajan hallinnassa

Kirjoittamisen jättäminen viime tippaan ennen määräpäivää lisää riskiä plagiointiin. Opiskelijoita voidaan auttaa ajankäytössä vaiheistamalla kirjoitusprosessi ja asettamalle vaiheisiin omat määräpäivänsä. Jos kurssin nykyisessä suunnitelmassa ei ole aikaa tähän, kannattaa miettiä, voisiko kurssin tehtäviä ja ajankäyttöä kehittää. Esimerkiksi kahden erillisen tehtävän sijaan voisi olla yksi isompi tehtävä, joka on vaiheistettu kahteen osatehtävään (luonnokset kahdesta eri osa-alueesta) ja viimeiseen versioon (luonnoksista yhdistetty viimeistelty versio).

Kuva. Kirjoitustehtävän vaiheistaminen.