Turnitin

Opiskelija palauttaa MyCoursesissa

In EnglishOletko palauttamassa luonnosta vai arvosteltavaa työtä?

Aalto-yliopiston eettisissä säännöissä suositellaan, että opettaja järjestää opiskelijoille Turnitin-palautuksen harjoittelumahdollisuuden (luonnosversioiden palautuksen) ennen työn palautusta arvosteltavaksi. Harjoittelun idea on ehkäistä ennalta mahdollisia virheitä lähteiden käytössä ja omin sanoin kirjoittamisessa. Näin ehkäistään plagiointiepäilyjä siinä vaiheessa, kun valmista työtä arvostellaan. Jos arvosteltavassa työssä havaitaan näitä virheitä, esimerkiksi vähäistä muuntelua (yksi plagioinnin eri muodoista), opettaja ei voi arvostella työtä ennen kuin plagiointiepäily on selvitetty Aalto-yliopiston eettisten sääntöjen mukaisesti.

Opettaja on voinut järjestää harjoittelun usealla eri tavalla. Vaikka palautukselle eli arvosteltavalle työlle näyttäisi olevan vain yksi palautuspaikka, se voi sisältää mahdollisuuden luonnoksen palautukseen, katso tarkemmin opettajan ohjeesta. Jos palautuslaatikosta ei käy ilmi, onko luonnoksen palautus mahdollista ennen lopullista versiota, kysy asiasta opettajaltasi.

Jos kurssin työtilassa ei ole harjoittelumahdollisuutta tai opinnäytteen ohjaajasi ei ole järjestänyt Turnitin-palautuslaatikkoa opinnäytteen tarkastamista varten, voit käyttää myös kaikille opiskelijoille avointa Turnitin-palautuslaatikkoa MyCoursesin   Independent Turnitin Originality Check -työtilassa.

Tiedostomuodot ja -koko, jotka hyväksytään alkuperäisyystarkastukseen

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Tiedostomuodot ja -koko, jotka hyväksytään alkuperäisyystarkastukseen'.


Tiedoston palautus MyCourses-työtilassa


Seuraa vaiheita nro 1-16 alla olevista kuvista. Kuva suurenee klikkaamalla.

  1. Turnitin-palautuslaatikon tunnistat työtilassa Turnitin-logosta

2. Näet tehtävän ohjeet Kuvaus -kohdasta. Kuvauksen saa piilotettua vihreästä miinus-kuvakkeesta, jolloin sen alapuolella oleva palautuspaikka nousee ylemmäs ilman vieritystä. Kuvauksen saa palautettua samasta kohdasta plus-kuvakkeesta.

3. Palautuslaatikossa voi olla 1-5 palautuspaikkaa (oletusnimet Osa1, ...Osa 5), jotka näkyvät välilehtinä. Kuvan esimerkissä on 2 välilehteä, kun opettaja on järjestänyt palautuspaikat luonnokselle ja arvioitavalle versiolle määräpäivineen.Tarkista, että olet palauttamassa oikealla välilehdellä.

4. Opettajan valitsemasta arviointiasteikosta näkyy ylin arvosana. Oletusasteikko on 100, ja se voi olla näkyvissä myös silloin, kun opettaja ei anna palautuksesta, esim. luonnoksesta, arvosanaa, sillä teknisesti arviointiasteikko ei voi olla tyhjä. Jos opettaja on liittänyt palautuslaatikkoon arviointikriteeristön, jonka mukaan arviointi tapahtuu, sen voi katsoa klikkaamalla taulukkosymbolia.

5. Aloita palautus


6. Kirjoita työsi otsikko

7. Aloita palautettavan tiedoston valinta tietokoneeltasi (vaihtoehtoisesti voit myös raahata sen tässä näkymässä)

7.1 Etsi ja valitse tiedosto tietokoneeltasi

7.2 Vahvista valintasi

8. Klikkaa suostumusruksi. Työn palautus ei ole mahdollista ilman sitä. Suostumuksesi kysytään, vaikka työsi ei varastoituisikaan Turnitinin opiskelijatöiden vertailukantaan. Opettaja on valinnut palautuslaatikon asetuksissa, varastoidaanko työ vertailukantaan vai ei (oletus on, että työtä ei varastoida). Suositus on, että opettaja ilmoittaa ohjeessa, minkä asetuksen hän on valinnut. Vertailukantaan varastoiminen suojaa työtäsi muiden tekemältä plagioinnilta.

9. Lisää palautus. Jos käytät ensimmäistä kertaa ikinä Turnitinia, sinua pyydetään hyväksymään Turnitin -käyttäjäsopimus.


10. Onnistuneesta palautuksesta ruudulle avautuu ponnahdusikkunaan sähköinen kuitti. Sulje ikkuna oikean yläkulman ruksista.

Mahdollisissa ongelmatilanteissa katso neuvoja Turnitin tuki -kohdasta

11. Onnistuneen palautuksen kuitti näkyy myös palautuslaatikossa.


12.-13. Turnitin-alkuperäisyysraportti on valmis, kun yhtäläisyysprosentti on näkyvissä. Se vie aikaa muutamasta minuutista 24 tuntiin. Jos prosentin sijaan näkyy Odottava, klikkaa Päivitä palautukset -painiketta (13.), jotta näet ajantasaisen tilanteen. Opettaja on voinut myös valita oletuksesta poikkeavat asetukset, esim. siten, että opiskelija ei näe lainkaan alkuperäisyysraporttia tai että alkuperäisyysraportti muodostuu vasta viimeisen palautuspäivän jälkeen.

Klikkaamalla prosenttia näet raportin ja mahdollisen opettajan antaman palautteen. Näkymä avautuu selaimessa uudelle välilehdelle ja samalla siirrytään MyCoursesista Turnitinin Feedback studio -palveluun.

HUOM! Vaikka yhtäläisyysprosentti on näkyvästi esillä, älä kiinnitä siihen liikaa huomiota. Yhtäläisyydet on aina tulkittava: ne voivat olla ok, kuten lähdeluettelon yhtäläisyydet, tai sitten eivät. Katso tulkintaohje: Tulkitse alkuperäisyysraportti.

14.-15. Opettajan mahdollisesti antama sisällöllinen palaute ja arvosana ovat nähtävissä Arviointi nähtävissä -ajankohdan jälkeen. Tällöin Arvosana -sarakkeen kohdalla näkyy kynä-kuvake (15.), josta klikkaamalla myös pääset Feedback studioon. Katso ohje Opettajan antaman palautteen katsominen Feedback studiossa.

16. Uudelleenpalautuksesta on kerrottu alla tarkemmin.


Jos olet ensimmäistä kertaa menossa Feedback studioon, näkymään avautuu ensin Turnitin-palvelun vanha käyttöliittymä. Klikkaa sivun yläreunasta Kokeile uutta Feedback studiota > Leave page.

Jatkossa ohjaudut suoraan Feedback studioon, ellet paina Feedback studion alareunassa painiketta Palaa perinteiseen Turnitinin... Eli liikkuminen vanhan ja uuden käyttöliittymäversioiden välillä on mahdollista lukuvuoden 2016-17 aikana, minkä jälkeen vanhaan versioon ei ole enää pääsyä.

Uudelleenpalautus

Uudelleenpalautus on mahdollista, jos näet Palauta työ -painikkeen (nro 16). Uusi tiedostopalautus korvaa aiemmin tallennetun tiedoston ja aiempi alkuperäisyysraportti korvautuu uudella. Mahdolliset opettajan antamat palautteet aiempaan tallennukseen liittyen katoavat. Tästä syystä uudelleenpalautusta ei kannata tehdä samaan palautuspaikkaan, jos opettaja on jo ehtinyt antaa palautetta. Jos olet tehnyt jo 3 uudelleenpalautusta (tiedostotallennusta), alkuperäisyysraportti syntyy aikaisintaan 24 tunnin kuluessa edellisestä raportista. Opettaja voi halutessaan estää uudelleenpalautuksen asetuksella. 

Uudelleenpalautuksen mahdollisuutta voit hyödyntää siinä tilanteessa, että työlle on järjestetty vain yksi palautuspaikka (eli arvioitavan version palautus): palauta työn luonnos viimeistään reilu vuorokausi ennen tehtävän viimeistä palautuspäivää, tulkitse siitä syntynyt alkuperäisyysraportti, korjaa mahdolliset virheet ja palauta samaan palautuspaikkaan lopullinen, arvioitavaksi tarkoitettu versio.

Palautetun tiedoston poistaminen

Opiskelijana et itse voi poistaa palauttamaasi tiedostoa, mutta voit tallentaa toisen tiedoston jo palautetun päälle, mikäli määräpäivä ei ole vielä umpeutunut ja uudelleenpalautus on mahdollista.

Jos kuitenkin tulee tarve poistaa palautettu tiedosto, ota yhteys opettajaan. Hän voi poistaa  palautuksen MyCoursesissa Saapuneiden palautusten lokerosta. 

Kuitenkin, jos tiedosto arkistoituu palautuksen yhteydessä Turnitinin opiskelijatöiden vertailukantaan (opettajan valitseman asetuksen mukaisesti), tiedostoa säilytetään siellä niin pitkään kuin Aalto-yliopisto määrittelee. Tällöin opiskelijan etu on, että vertailukantaan tallennettuja töitä suojataan plagioinnilta. Tässä tapauksessa opettaja voi siis poistaa palautuksen palautuslaatikosta, mutta se ei poistu tällä toimenpiteellä opiskelijatöiden vertailukannasta.

Jos haluat työsi poistettavan vertailukannasta, lähetä poistopyyntö, linkki palautuslaatikkoon jonne palautit työsi sekä kyseisen työsi ID-numero (ks. sähköinen kuitti, palautusohjeen nro 11) osoitteeseen turnitin(at)aalto.fi.

Kurssin palautuslaatikon kautta tallennettu työ poistetaan aikaisintaan 8 viikon kuluttua sen palautuksesta mahdollisen arvostelun takia. Työtilan Independent Turnitin originality check kautta palautetun työn poistaminen on mahdollista heti.