Turnitin

Opettaja antaa palautetta Feedback Studiossa

Table of Contents

Turnitinin Feedback Studiossa voit antaa opiskelijoille sisällöllistä palautetta ja arvosanan sekä käyttää arvioinnin apuna Turnitinin yhtäläisyysraporttia (=alkuperäisraporttia). Yhtäläisyysraportin tulkintaohje on omalla ohjesivullaan.

Kuva. Yleiskuva palautteen antamisen toiminnoista Feedback Studiossa (klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi).

QuickMark-kommentit eli uudelleenkäytettävät palautelauseet


2.1 Avaa QuickMark -kommenttien kokoelmasi kuvakkeesta.

Vedä- ja pudota -tyyliin käytettävät QuickMark -kommentit ovat sinun henkilökohtainen kokoelmasi, joka on käytettävissä kaikissa työtiloissa ja Turnitin-aktiviteeteissa. Kokoelma sisältää aluksi Turnitinin englanninkieliset sarjat kommentteineen (Commonly used, Composition, Composition marks, Format, Punctuation, Usage).

a) Pudotusvalikko sisältää olemassa olevat sarjat sekä linkin QuickMark -hallinta, josta voit mennä lisäämään ja muokkaamaan sarjojasi ja kommenttejasi (katso lisää ohjeen kohdasta QuickMark -kokoelman muokkaaminen).

Kun annat palautetta, valitse pudotusvalikosta tarvitsemasi sarja, jolloin sen sisältämät kommentit tulevat näkyviin. Kuvakaappauksessa opettaja on valinnut pudotusvalikosta itse tekemänsä sarjan "Lähteiden käyttö".

b) Kun klikkaat kommentin otsikkoa (esim. "Lisää viittaus"),

c) kommentin sisältö tulee näkyviin harmaalle alueelle alempana.

d) Voit vetää hiirellä harmaata aluetta suuremmaksi niin, että koko kommentin sisältö näkyy.

e) Raahaa kommentti haluamaasi kohtaan tekstissä. Halutessasi voit lisätä raahattuun kommenttiin vielä henkilökohtaisen osuuden tälle opiskelijalle. Kommentti näkyy lisäyksen jälkeen tekstin päällä puhekuplana.

f) Voit sulkea QuickMark-kommenttinäkymän ruksista.

HUOM! Voit lisätä tekstin päälle QuickMark-kommentin myös ilman QuickMark-kommentit -näkymää, jos muistat hyvin kommenttien sisällön: klikkaa kommentoitavaa tekstikohtaa ja valitse näytölle ilmestyvästä kuvakkeesta (ks. ylempänä yleiskuvasta kohta 2.4) QuickMark-symboli (sama symboli kuin kohdassa nro 2.1), jonka jälkeen voit valita sarjan ja sarjasta kommentin.


QuikMark -kommenttien muokkaaminen

Katso englanninkielinen opas QuickMark Manager


Dokumentin päälle kommentointi

Sisällöllistä palautetta voit antaa dokumentin eri kohtiin joko kirjoittamalla lyhyempiä kommentteja kokonaan näkyviin tai pitempiä kommentteja, jotka näkyvät tekstin joukossa kirjoittamisen jälkeen puhekuplina (yleiskuvassa nro 2.4). Voit myös yliviivata tekstiä tai värjätä kommentoitavia kohtia tekstissä.

Englanninkielinen tarkempi ohje kommenttien lisäämisestä

Tehtävän arviointi arvostelumatriisin (arviointikriteerien) avulla

Kun haluat antaa tehtäväpalautteen opiskelijoille arviointimatriisin tai arviointikriteeriluettelon avulla, perusperiaate on seuraava: lisäät ensin matriisin Turnitinin Feedback Studioon, minkä jälkeen voit kytkeä matriisin tiettyyn Turnitin tehtävä -aktiviteettiin. Matriisia voit muokata siihen asti, kunnes annat sen avulla palautetta. Lisäämistäsi matriiseista muodostuu kokoelma, joka on kytketty henkilökohtaiseen Turnitin-tiliisi. Kokoelmassasi olevia arviointimatriiseja voit hyödyntää MyCoursesin eri kursseilla eri tehtäväaktiviteeteissa. Jos haluat hyödyntää tiettyä matriisia hieman muunneltuna uutta kurssitehtävää varten, matriisista on tehtävä ensin kopio, jota voit muokata. Jos kollegasi haluaa käyttää samanlaista matriisia kuin sinä, voit ottaa matriisin ulos tiedostona, antaa sen kollegalle, joka lataa tiedoston omaan arvostelumatriisien kokoelmaansa Feedback Studiossa.

Katso englanninkielinen ohje arviointilomakkeen (kriteerilista) lisäämisestä ja käytöstä Feedback Studiossa.

Englanninkielinen ohje eri arviointimatriisin lisäämisestä ja käytöstä Feedback Studiossa.

Turnitinin ohjesivuilla on esimerkkejä erilaisista arvostelumatriiseista (englanniksi). Kyseiset matriisit ovat CC-lisenssoituja, joten ne ovat otettavissa ja muokattavissa omaan käyttöön.

Jos olet liittänyt matriisin aktiviiteettiin, voit hyödyntää matriisia myös Feedback Studion puhekuplakommenttien yhteydessä siten, että valitset kommentin yläreunasta matriisin kriteerin, johon kommentti liittyy.

Jos olet liittänyt matriisin aktiviteettiin näkyviin opiskelijoille jo samaan aikaan kuin tehtävänannon, se auttaa heitä saavuttamaan parempia oppimistuloksia.

Koko dokumenttia koskeva teksti- tai äänipalaute

Kuvassa kohta 2.2. (feedback summary). Katso tarkempi englanninkielinen ohje äänipalautteen antamisesta.

Arvosanan antaminen ja arvosanan näkyminen MyCoursesissa

Feedback Studiossa on arvosanalle paikka näkymän yläreunassa, ks. yleiskuvassa nro 2.5. Arvosanaksi/pisteytykseksi voi merkitä vain kokonaisia numeroita. Annettu arvosana koskee tehtävän osaa. Turnitin tehtävä -aktiviteetin kokonaisarvosana muodostuu tehtävän osien arvosanojen summasta, ks. tästä tarkemmin tehtäväasetusten selityksistä kohta Arviointi

Arvosanoissa ei voi käyttää desimaalinumeroita, joten arviointiasteikko on valittava siten, ettei tarvitse käyttää desimaaleja, esim. 0-5 asteikon sijaan käytetään pistemääriä 0-50 tai 0-100

MyCoursesin Saapuneiden palautusten lokerossa opiskelijapalautusten otsikkorivillä näkyy sekä  Arvosana -sarake että Kokonaisarvosana -sarake. Arvosana -sarakkeessa näkyy kyseiselle osalle (part) annettu arvosana. Oletuksena Turnitin tehtävä -aktiviteetissa on yksi osa ja enimmillään niitä voi määritellä viisi. Kokonaisarvosana -sarakkeeseen lasketaan arvo siten, että eri osille annettujen arvosanojen summa jaetaan asetuksessa Arviointi > Maksimiarvosana (=koko aktiviteetin maksimiarvosana) määritellyllä luvulla ja näytetään joko prosenttiosuutena tai murtolukuna sen mukaan, mitä on valittu Arvosananäyttö -asetuksessa.

Vinkkejä:

 • MyCoursesin Arvioinnit -kohdassa ei näytetä Turnitin tehtävä -aktiviteetin osille annettuja arvosanoja vaan ainoastaan aktiviteetin kokonaisarvosana (ks. yllä sen muodostumistapa).
 • Jos Turnitin tehtävä -aktiviteetissa osien määrä on kaksi siten, että ensimmäinen osa on tehtäväluonnos, mikä ei vaikuta arvosanaan, mutta mistä opettaja antaa sisällöllistä palautetta ja toinen osa on arvioitava versio, jossa käytetään asteikkoa 0-5 , määritellään aktiviteetin asetuksissa nämä seuraavasti:
  • Arviointi -asetus (eli aktiviteetin kokonaisarvosana), Maksimiarvosana = 5
  • Osa 1 (luonnos), maksimiarvosana = 0
  • Osa 2 (arvioitava työ), maksimiarvosana = 5 
 • Huomaa, että Turnitin ei anna tarkistusapua mahdollisten painovirheiden varalle: esim. olisi loogista, että määrittelet tehtävän osien maksimiarvosanat siten, että ne ovat yhteenlaskettuna sama luku kuin on merkitty aktiviteetin Maksimiarvosana -kohtaan (otsikon Arviointi alla). Jos kuitenkin merkitset osille pisteet, joiden summa ei ole sama kuin Maksimiarvosana, ohjelma ei huomauta mahdollisesta virheestä. Turnitin ei myöskään huomauta, jos annat opiskelijalle arvosanan itse määrittelemäsi arviointiasteikon ulkopuolelta.
 • Esimerkki kokonaisarvosanan näkymisestä palautuslaatikossa:
  • Opettaja on määritellyt seuraavat asetukset: Osien määrä = 2, Arviointi Maksimiarvosana = 50, Osa 1 maksimiarvosana = 25, Osa 2 maksimiarvosana = 25
  • Opiskelijalle on annettu osasta 1 arvosanaksi 5, mutta osaa 2 ole vielä palautettu > kokonaisarvosana -sarakkeessa näkyy 10% tai 5/50.
  • Myöhemmin opiskelijalle annetaan osasta 2 arvosanaksi 25 > sekä osan 1 että osan 2 kokonaisarvosana -sarakkeissa näkyy  60% tai 30/50.
 • Asetuksilla ei valitettavasti voi vaikuttaa siihen, miten kokonaisarvosana lasketaan.

Palautusten järjestys Feedback Studiossa ja siirtyminen seuraavan arviointiin

Siirry Feedback studiossa seuraavaan arvioitavaan palautukseen klikkaamalla seuraava -painiketta (nro 7). Palautukset ovat yhtläläisyysprosentin mukaisessa järjestyksessä pienimmästä suurimpaan. Feedback studiossa palautusten järjestystä ei voi muuttaa esim. opiskelijan nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen, vaikka MyCoursesin palautuslaatikossa voitkin järjestellä palautuksia eri tavoin. Jos arvioit palautuksia useammassa erässä, kannattaa arviointityö tehdä Feedback Studiossa olevassa järjestyksessä, eikä esim. opiskelijoiden nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä, sillä jos kunkin työn joutuu avaamaan aakkosjärjestyksen mukaan aina MyCoursesin puolelta, arviointityö hidastuu, kun Feedback Studio avautuu joka kerta uuteen ikkunaan.

Kuinka opiskelija näkee annetun palautteen?

Opiskelija näkee annetun palautteen vastaavanlaisessa näkymässä Feedback Studiossa. Opiskelija ei voi kuitenkaan kommentoida annettua palautetta Feedback Studiossa.
Seuraavat ohjeet