Turnitin

Home

Taitava kirjoittaminen ja plagioinnin ehkäisy


Turnitin on väline taitavan kirjoittamisen tukemiseen ja plagioinnin ehkäisyyn. Se on käytännössä palautuslaatikko, jonka ominaisuuksiin kuuluu tekstin alkuperäisyyden tarkastus vertaamalla sitä vertailutietokantoihin. Vertailukantojen sisältönä on verkkosivut, tarkistetut opiskelijatyöt sekä kirjastojen ja julkaisujen lisensoidut tietokannat. Alkuperäisyysraportti näyttää löytyneet yhtäläisyydet, mutta se ei tunnista plagiointia. Raportti on aina tulkittava.

Turnitinia käytetään myös palautteen ja arvosanojen antamiseen.

Aalto-yliopiston opiskelun eettiset säännöt -päätös säätelee Turnitinin käyttöä. Se kuvaa opiskelijoiden ja opettajien oikeudet ja velvollisuudet, plagioinnin tyypilliset muodot, plagiointiepäilyjen käsittelytavan ja mahdolliset plagioinnin seuraamukset.


Turnitin opettajille - Kuinka Turnitinia käytetään ja mitä siinä on huomioitava.

Turnitin opiskelijoille - Kuinka Turnitinia käytetään MyCoursesissa opettajan ohjauksessa tai itsenäisesti.

Turnitinin kuvaus Intossa