Top Leader - Kyvykkyyksiä etsimässä

Workspace Navigation

Aallon Huiput -seminaarisarja

Tule kuulemaan alansa huippuasiantuntijoiden puheenvuoroja päivänpolttavista kysymyksistä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössämme.
Tulevaisuuden näkökulmia johtamiseen ja globaaliin kilpailuun.

 

Aiheet ja puhujat: 

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta 27.8.2014 / Timo Seppälä 
Tästä voit lukea Timon esityksen aineiston 

 

Tulevat seminaarit:

Innovaatioista uutta työtä 24.9.2014 / Anssi Tuulenmäki 
Onnistuminen, innostus ja hyvä elämä 22.10.2014 / Esa Saarinen
Rahoitusmarkkinat ja pk-talous 19.11.2014 / Vesa Puttonen
Johtoryhmätyöskentely yrityksen kehittämisen tukena 17.12.2014 / Jari Handelberg

 

Aallon Huiput -seminaarisarja kuuluu Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaan Top Leader - kyvykkyyksiä etsimässä -projektiin