Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 Undervisnings- och utvärderingsperioder

Höstterminen 2017

Period/UtvärderingsperiodTidpunktVecka

Undervisningsperioden på sommaren

ti 1.8. - to 31.8.2017

31-35

Introduktion ARTS och utvärderingsperiod 1

må 21.8. - fre 1.9.2017

34-35

Utvärderingsperiod 1 fortsätter och
introduktioner

må 4.9. - fre 8.9.2017

36

Period I

Utvärderingsvecka / period I

må 11.9. - fre 27.10.2017

må 23.10. - fre 27.10.2017

37-43

43

Period II        

Utvärderingsvecka / period II

må 30.10. - fre 15.12.2017

må 11.12. - fre 15.12.2017

44-50

50

Utvärderingsperiod 2 

må 18.12. - fre 22.12.2017

51

Vårterminen 2018

Period/UtvärderingsperiodTidpunktVecka

Period III

Utvärderingsvecka / period III

ti 2.1. - fre 16.2.2018

må 12.2. - fre 16.2.2018

1-7

7

Period IV

Utvärderingsvecka / period IV

må 19.2. - fre 6.4.2018

ti 3.4. - fre 6.4.2018    

8-14

14

Period V

Utvärderingsvecka / period V

må 9.4. - fre 25.5.2018

må 21.5. - fre 25.5.2018 

15-21

21

Undervisningsperioden på sommaren

må 28.5. - ti 31.7.2018

22-31
 Introduktion för nya studerande.

Läsåret börjar 4.9.2017 kl. 9.00 med introduktionen för nya studerande.

Introduktion för kandidatstuderande

Kandidatprogrammets introduktion ordnas i början av september och januari. Introduktionens program gör dig bekant med grunderna i att studera vid ett universitet, att planera sina studier, universitetssamfundet, servicen för studerade och säkerställer en smidig start för studierna. Introduktionsprogrammet hjälper dig att komma igång med dina studier. Introduktions vecka hörs till kursen Högskolestudentens ABC. Om du inte kan delta i program, vänligen  e-posta till incoming-chem@aalto.fi innan introduktionsveckan.

Introduktion i september för studerandena i kandidatprogrammet

Introduktionsveckan 4.-8.9.2017 börjar kl. 9.00.

Introductionsvecka 2017

 Extra tentdagar

Högskolan för kemiteknik ordnar två allmänna extra tentatillfällen under både vår- och höstterminen läsåret 2017-2018. Studeranden kan önska en tent till en kurs från högskolan för kemiteknik till extra tentatillfället. Alla kursers tenter kan inte hållas vid extra tentatillfällen, men önskemålen försökes ordnas i mån av möjlighet. Extra tenter ordnas inte enbart för höjning av vitsord.

Du kan meddela din önskan om tent till adressen studies-chem@aalto.fi enligt tidtabellen under. Sätt med i meddelandet följande uppgifter:

  • Kurskod och namn
  • Till vilket datum du önskar tenten, nämn även ifall båda datumen är okej
  • Motivera ditt önskemål, berätta speciellt varför du inte kunnat delta på tidigare tentamen (hjälper tentplaneraren att schemalägga tenter i framtiden)
Om tenter som ordnas informeras i INTO på denna sida och till tenter anmäler du dig normalt i Oodi. Anmälan stänger 7 dagar före tenten och du kan inte delta ifall du inte är anmäld.

Tenter på vårterminen är:

Fre 26.1 kl 12:30-17:30

Fre 16.3 kl 12:30-17:30


26.1.2018 extra tents tidtabell:

Önskar senast: 4.1.2018

Anmälan: öppnas senast 12.1.2018, stänger 19.1.2018


16.3.2018 extra tents tidtabell:

Önskar senast: 16.2.2018

Anmälan: öppnas senast 2.3.2018, stänger 9.3.2018


 Dagar för utexaminering och betygutdelning

Utbildningsrådets mötestidtabell och dagar för utexaminering hösten 2017

Dokumenten inlämnas senast

  Utbildningrådets möte/ Utexaminering

Betygutdelning

Fre 28.7.2017

29.8.2017

13.9.2017

11.9.20173.10.2017Ons 13.12.2017
16.10.20177.11.2017Ons 13.12.2017
20.11.201712.12.2017Våren 2018

Utbildningsrådets mötestidtabell och dagar för utexaminering våren 2018

Dokumenten inlämnas senast

  Utbildningrådets möte/ Utexaminering

Betygutdelning

8.1.201830.1.201821.3.2018
5.2.201827.2.201821.3.2018
12.3.20183.4.201813.6.2018
16.4.20188.5.201813.6.2018
14.5.20185.6.201819.9.2018

Utbildningsrådets mötestidtabell och dagar för utexaminering hösten 2018

Dokumenten inlämnas senast 

  Utbildningrådets möte/ Utexaminering

Betygutdelning

 30.7.2018

28.8.2018

19.9.2018

10.9.20182.10.201812.12.2018
15.10.20186.11.201812.12.2018
19.11.201811.12.2018våren 2019

* OBS. Den studerande bör lämna diplomarbetet för evaluering till examinatorn en månad före skriftlig anhållan om bedömning och godkännande av diplomarbetet skall inlämnas till OOP-Servicen. Examinatorn har 30 dagar tid att ge sitt utlåtande på arbetet. 

** OBS. Före diplomarbetet kan godkännas bör mognadsprovet och seminariet vara godkända. Det rekommenderas att reservera två veckor tid för handläggningen.  • No labels