Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kemin är närvarande överallt i vår livsmiljö och ekonomi. Centrala element inom kemin är strukturen och sammansättningen av och egenskaperna och reaktionerna hos olika ämnen. Inom kemitekniken tillämpas de här grundprinciperna i en skala som sträcker sig från nanometer till laboratorieskala och från fabriksplanet upp till nationalekonomisk nivå.

De olika industrigrenarna, skogsindustrin, den kemiska industrin och metallindustrin, som företräder området för högskolan för kemiteknik, står för över hälften av Finlands varuexport.


Yllä klikattava kuva tutkintorakenteesta (tämä kuva ei ole sellainen, sellainen pitää tehdä) ja alla lyhyt kuvaus ohjelmasta.