Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Perusopintojen kuvaus

Kurskod: CHEM.A

Studiepoäng:  70 sp

Ansvarsprofessor: professor Jouni Paltakari

Kuvaus ja osaamistavoitteet, EI OTSIKKOA

Kandidaattiohjelmassa on kaikille opiskelijoille yhteisiä perusopintoja. Perusopinnot koostuvat luonnontieteiden, materiaalitieteen, tekniikan ja kielten opinnoista. Lisäksi niihin kuuluu orientaatiokurssi, Aalto-opintoja sekä työelämävalmiuksia kehittävä kurssi.

Kurser

KodKurssens namnSpPeriod/År
CHEM-A1000Högskolestudentens ABC2I–V / 1
CHEM-A1100Industrins omgivning och dess processer5I–II / 1
CHEM-A1110Strömningar och reaktorer5III–IV / 1
CHEM-A1200Kemisk struktur och bindning5I–II / 1
CHEM-A1210Kemisk reaktion5IV–V / 1
CHEM-A1310Grunder i biovetenskap5III–IV / 1
CHEM-A1410Grunder i materialvetenskap5I–II / 1
CHEM-A1500Inlärning i arbetet5III–sommar / 1
LC-7001Den skriftliga delen av provet i det andra inhemska språket (finska)1/ 1
LC-7002Den muntliga delen av provet i det andra inhemska språket (finska)1/ 1
LC-XXXXFrämmande språket*3
MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik eller
MS-A0502 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5III eller IV / 1
MS-A0109Differential- och integralkalkyl 1 eller
MS-A0107 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (CHEM)
5I eller II / 1
PHYS-A5120Termodynamik eller PHYS-A2120 Termodynamiikka (CHEM)5II eller III / 1
PHYS-A5140 Materiens struktur eller PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM)5I eller I–II / 2

Aalto-kurssen**3/ 1
Studenten väljar en av nedanstående:
CHEM-A2600Programmering i Kemiteknik5II / 2
CS-A1111Grundkurs i programmering Y15 I–II, sommar
CS-A1110Programmering 15I–II

*Grundstudier innehålls 3 sp av främmande språk. Med de här studiepoäng student visar sådana muntliga (o) och skriftliga (w) kunskaper i minst ett främmande språk som gör det möjligt att följa utvecklingen inom det egna området och vara verksam i en internationell omgivning. Kurser för främmande språk.

**Studenten väljar en av Aalto-kursen.


Aalto-kursser i Högskolan för kemiteknik. **

KodKurssens namnSpPeriod
CHEM-A1600Grundkurs i akademiskt tänkandei3I–II / 1
CHEM-A1610Design Meets Biomaterials3IV–V / 1
CHEM-A1620Perspektiv till miljöfrågor3IV–V / 1

Studerande kan välja vilken som helst av de eller andra nämnda Aalto-studier till sin examen. För mer information, ser Into-sidan om Aalto-studier.

  • No labels