Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Perusopintojen kuvaus

Kurskod: CHEM3012

Studiepoäng: 60 sp

Ansvarsprofessor: professor Ville Alopaeus

Kuvaus ja osaamistavoitteet, EI OTSIKKOA

Kandidaattiohjelman perusopintojen ja bio- ja kemiantekniikan pääaineopintojen muodostama kokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet kehittyä myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä bio- ja kemiantekniikan asiantuntijaksi erilaisissa insinööri- ja tutkimustehtävissä teollisuuden tai teollisuuteen liittyvien sidosryhmien, julkishallinnon tai tiedeyhteisön palveluksessa. Nämä valmiudet liittyvät

  • uusien kemiallisten yhdisteiden ja materiaalien kehittämiseen eri käyttökohteisiin kierrätettävyys huomioiden sekä
  • kemiaa ja biokemiaa soveltavien valmistusmenetelmien ja tuotantoyksiköiden kehittämiseen, suunnitteluun ja hallintaan ottaen huomioon kestävän kehityksen näkökohdat.

Pääaineen osaamistavoitteet ryhmittyvät

  • soveltavaan kemian, biokemian ja materiaalitieteen osaamiseen,
  • tuote-, materiaali- ja valmistustekniseen osaamiseen ja
  • teollisen toimintaympäristön osaamiseen.

Kurser

KodKurssens namnSpPeriod/År
MS-A0009Matrisräkning eller MS-A0007 Matriisilaskenta5I eller II / 2
MS-A0209Differential- och integralkalkyl 2 eller
MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2
5III eller III / 2
CHEM-A2100Enhetsoperationer och industriella processer5I–II / 2
CHEM-C2200Kemisk termodynamik5I–II / 2
CHEM3012.kandKandidatarbete och seminarium10I–II, III–V eller sommar / 3
CHEM3012.kypsMognadsprovet0I–II, III–V eller sommar / 3
Studenten väljar 6 av följande kurser:
CHEM-C2300Cell- och molekylbiologi5II / 2
CHEM-C2120Industrial processes in bio and chemical technology5IV–V / 2
CHEM-C2210Grundämnenas kemi och syntetisering och karakterisering av oorganiska material5III–IV / 2
CHEM-C2220Grunder i organisk syntes5III–IV / 2
CHEM-C2230Ytkemi5IV–V / 2
CHEM-C2310Bioprocessteknolog5IV–V / 2
CHEM-C2510Verksamhet i arbetsgemenskape5II–sommar / 2
  • No labels