Tietosuojaseloste / Privacy Policy of Wiki.aalto.fi

(Lisätietoa tietosuojaselosteesta Tietosuojavaltuutetun sivuilta/See the Office of Data Protection Ombudsman for more information)
 

Palvelun nimi
Name of the service

Wiki.aalto.fi

Wiki.aalto.fi

Henkilörekisterin rekisterinpitäjä
 ja yhteyshenkilö
Controller of the personal data file and a contact person

Aalto-yliopisto, it-palvelukeskus
Webmaster

Aalto University, IT Services
Webmaster

Henkilötietojen käyttötarkoitus
The purpose of the processing of personal data

Kerättäviä henkilötietoja käytetään 

 • Wiki.aalto.fi:n käyttöoikeuksien hallintaan, 
 • Wiki.aalto.fi:n edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen
  Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään
 • palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan
 • teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen

Personal data is used for

 • user authorization in Wiki.aalto.fi
 • making it possible to contact users of Wiki.aalto.fi
  Personal data in the log files of the server is used for
 • monitoring the load and capacity of the server and the network
 • working out technical problems and investigating abuse of the service

Käsiteltävät henkilötiedot
Personal data processed

Seuraavat tiedot noudetaan kotiorganisaatiostasi suostumuksellasi aina, kun kirjaudut palveluun:

 • Nimi, sähköpostiosoite, kotiorganisaatio
 • (opiskelijasta) Opiskelijastatus
 • (henkilökunnasta) Työsuhteen status
  Seuraavat tiedot kerätään sinulta itseltäsi:
 • palveluun asettamasi palveluprofiili

Following information is fetched from your home organisation on your consent every time you log in to the service:

 • name, mail address, home organisation
 • (students) Student status
 • (staff) Employment status
  Following information given to the service by yourself is also collected:
 • your profile in the service

Henkilötietojen säilytysaika
Storage period of personal data

Henkilötietoja säilytetään palvelussa 24 kuukautta viimeisestä käyttökerrasta tai niin kauan kuin valtuutus palvelun käyttöön jatkuu.

Personal data is stored 24 months from last login or as long as the service can be offered for the person.

Henkilötietojen suojaamisen 
periaatteet
Principles of protecting personal data

Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla.
Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu (ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla/salaamalla henkilörekiteri)

In the network SSL technology is used to protect personal data. In the service the personal data file is protected (by personal user accounts and authorisation of administrators/by encrypting the file)

Henkilötietojen säännönmukainen
luovuttaminen
Regular transfer of personal data to third parties

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Personal data is not transferred to third parties.

Rekisteröidyn tarkistusoikeus
Right of accesss personal data on him/her

Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty palvelimeen, ota yhteys em. yhteyshenkilöön.

To check what personal data is stored about you contact the contact person above.

Virheellisten tietojen oikaisu
Rectification

Ota yhteys kotiorganisaatioosi, jos kotiorganisaatiostasi noudettavissa henkilötiedoissa on virheitä.

Contact your home organisation to correct the  personal data that is fetched from there.

 • No labels