Aalto-yliopiston tietotekninen ympäristö yhtenäistetään vuosien 2010/2011 aikana. Tästä Aalto-ympäristöön siirtymisestä käytetään myös termiä migraatio. Kaikki aaltolaiset saavat uudet käyttäjätunnukset ja vanhat koulukohtaiset tunnukset poistuvat käytöstä vähitellen. Myös kaikki Aalto-yliopiston tietokoneet asennetaan uudelleen. Alle päivitetään opiskelijoille tietoa Aalto-ympäristöön siirtymisestä kouluittain.
Migration to new Aalto IT environment is in progress during year 2010/2011. Goals of the migration are to build a new IT environment for Aalto University and build part of end user basic IT services, like e-mail and workstations. All users in each campuses will use single Aalto username and password. Information about the migration to the new Aalto IT environment will be gathered into these pages. Information below about the migration according to the schools.
Aalto-universitetets tekniska miljön likriktas under året 2010/2011. Detta kallas också for migration. Alla vid Aalto-universitetet får ett nytt användaridentitet som gäller i alla tre campus. Här under uppdateras information om migration.
Please select your school
HSE

Töölö

Taik

Arabia

TKK

Otaniemi