Social eMotions - Sosiaaliset tunteet

Tieteellinen tutkimus - Scientific research

 

Projektin tutkimuspuoli koostuu kolmesta osasta: 1) taiteellinen tutkimus tunteiden kehollisuudesta, ilmaisusta ja kommunikaatiosta liikkeen avulla; 2) tutkimus tunneilmaisun kinematiikasta liikekaappausta hyödyntäen; 3) havaitsemistutkimus siitä, miten yleisö kokee ja tulkitsee esitettyjä tunteita esityksestä tehdyissä tikku-ukkoanimaatioissa. Näistä tutkimuksista kirjoitetaan parhaillaan tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoa tutkimuksista ja niiden tuloksista päivitetään tälle sivulle syksyn 2016 aikana. 

 

The research part of the project has three components: 1) the artistic research on embodiment of emotions, expression and communication of emotions through movement; 2) study of the kinematics of emotional expression, using motion capture; 3) perceptual study to investigate how the audience perceives the expressed emotions in stick-figure animations of the performances. Scientific papers on these three aspects are currently being prepared. More about the studies and their results will be posted here during the autumn 2016. 

 

 

  • No labels