Social eMotions - Sosiaaliset tunteet

Taustaa - Background

In this two-year project (2015–2016), funded by the Kone Foundation, we are investigating social emotions and emotional dynamics using scientific and artistic methods. We are exploring the dynamic nature of social emotions using contemporary dance and movement science as our tools. 

The artistic and scientific side of the project go hand in hand. Based on their artistic research on embodiment of emotions and how these emotions are communicated through movement, the dancer-choreographers created a short choreography segment that could be looped and modified to express different social emotions, emotional contagion etc. This movement material was motion captured in the Aalto Motion Lab, and analysed by the researchers of the project, to map which movement features were associated with which emotions, and how they were communicated. In perceptual experiments, the reactions and interpretations of the audience were probed. More information and results of the scientific studies here

The project will reach its conclusion and climax in a dance performance that combines the artistic and scientific outcomes into one. The work is for two dancers and two cellists, and the audience will participate by mobile voting on which emotions the performers should explore.

The premiere of the work will be in OuDance festival on the 18th September, and we're open for invitations to perform in other venues and festivals! Check here

 

Tutkimme Koneen säätiön rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa sosiaalisia tunteita ja kahden ihmisen välistä tunnevuorovaikutusta. Tarkastelemme sosiaalista tunnedynamiikkaa nykytanssin ja liiketutkimuksen keinoin. 

Projektissa on sekä taiteellinen että tieteellinen puoli. Tunteiden kehollisuutta ja kommunikaatiota käsitelleen taiteellisen tutkimuksensa pohjalta tanssija-koreografit loivat lyhyen koreografian, jota pystyi ketjuttamaan ja muuntelemaan niin, että siinä voidaan ilmentää erilaisia tunnetiloja, tunteiden tarttumista jne. Liikemateriaalista tehtiin liikekaappaus Aalto-yliopiston liikelaboratoriossa, ja hankkeen tutkijat analysoivat eri tunneprosesseihin liittyviä liikepiirteitä ja niiden välittymistä tanssijalta toiselle. Havaintokokeissa testattiin yleisön reaktioita ja tulkintoja liikemateriaalista. Tieteellisistä tutkimuksista löytyy lisätietoja täältä.

Projekti huipentuu tanssiesitykseen, jossa projektin taiteellinen ja tieteellinen anti nivoutuvat yhteen. Social eMotions on teos kahdelle tanssijalle ja kahdelle sellistille. Yleisö osallistuu valitsemalla kännykkä-äänestyksellä tunnetilat, joita esiintyjät tulkitsevat. 

Teoksen ensiesitys on Oulussa OuDance-festivaalilla 18. syyskuuta, ja teosta voi tilata myös muille festivaaleille! Lisätietoa täällä

 

Kerroimme Social eMotions -projektista OuDance festivaalilla 12.9.2015 - katso video:

Video: projektin esittely OuDance-festivaalilla 12.10.2015

 

 

 

  • No labels