Social eMotions - Sosiaaliset tunteet

Social eMotions - Sosiaaliset tunteet

z

Exploring the dynamics of emotional interactions using contemporary dance and movement science

Sosiaalisten tunteiden ja liikevuorovaikutuksen tutkimusta tieteen ja tanssitaiteen keinoin

 

Download our ESCOM 2017 poster here!

 

 

Read more about the artistic side, and the dance work here. | Read more about the scientific study here.

Lue lisää projektin taiteellisesta puolesta ja tanssiteoksesta täältä. | Lue lisää tieteellisestä tutkimuksestamme täältä

 

This project is conducted at the Department of Neuroscience and Biomedical Engineering at the Aalto University, with financial support from the Kone Foundation.

Projekti toteutetaan Aalto-yliopiston Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksella, Koneen säätiön rahoituksella. 

 

 

 

  • No labels